logo

Dr. Lenkei website gestopt

November 2020:

Vanaf heden is onze boekenverkoopsite van dr. Gabor Lenkei permanent gestopt.

Tot onze spijt is het Free Choice Team, de leverancier van zijn boeken, niet meer gemachtigd om de boeken van dr. Gabor Lenkei aan het Nederlandse publiek aan te bieden. In de jaren dat wij zijn kennis met u hebben gedeeld, hebben we veel mooie en positieve reacties van u mogen ontvangen en we willen u langs deze weg daar hartelijk voor bedanken. Het is en blijft nog steeds belangrijke kennis!

Het Free Choice team zal nog steeds kennis blijven verspreiden via nieuwsbrieven, presentaties en webinars en middels de boeken van Frank Suarez, zoals “De Kracht van uw Metabolisme” en “Diabetes zonder Problemen”.

het Free Choice team.