Denkt u dat er een relatie is tussen voeding, vitamines & kanker?

Denkt u dat er een relatie is tussen voeding, vitamines & kanker?
23 februari 2015 lenkeisupport

50x minder kanker

Er zijn talloze etnische groeperingen die nooit te maken hebben gehad met ziekten waarmee de blanke volkeren te kampen hebben en voor wie gezondheid en een lange levensduur een natuurlijk gegeven zijn.

Ik citeer uit het boek van Griffin:

Zolang de Noord-Amerikaanse Indianen hun stamgewoonten en dieet trouw bleven, kwam kanker er maar zelden voor.

Artsen vroegen zich af of hun dieet misschien iets te maken had met het feit dat er slechts 36 gevallen van kwaadaardige kanker ontdekt werden onder de 30.000 opnames in het Ganado Arizona Mission Hospital.

Onder een vergelijkbare populatie blanken zouden zich volgens de artsen ongeveer 1800 gevallen van kanker voorgedaan hebben.’”

Vijftig keer minder. Dat is een aanmerkelijk verschil. Is het verder onderzoek waard?

Kanker zeer zeldzaam

Dit verschijnsel zien we ook terug in andere delen van de wereld.

Zo citeert Griffin wat Alexander Berglas schrijft in het voorwoord van zijn boek ‘Cancer: Cause and Cure’:

Bij mijn aankomst in Gabon in 1913 merkte ik tot mijn verbazing dat ik geen gevallen van kanker zag. Ik kwam er geen enkel geval van tegen onder de inboorlingen die 200 mijl landinwaarts van de kust leefden…

Ik kan niet met 100% zekerheid stellen dat er geen kanker bestond, maar net als andere grensartsen kan ik alleen maar zeggen dat als zich gevallen van kanker voordeden, deze zeer zeldzaam moeten zijn geweest.

De afwezigheid van kanker leek terug te voeren op het verschil in voeding tussen de inboorlingen en de Europeanen.

Vitaminen & Kanker

We moeten hier vermelden dat dr. Wilfrid Shute, bekend van zijn vitamine E-therapie voor hartkwalen, opmerkte dat om onbekende redenen patiënten met een hoge vitamine E-inname minder vaak kanker krijgen dan anderen.

Nobelprijswinnaar Linus Pauling gaf aan dat vitamine C een actieve bijdrage levert aan de behandeling van kanker.

Dr. Umberto Saffiot van het National Institute for Cancer Research wist de spreiding van longkanker in testmuizen te remmen met doses vitamine A.

In Biomedical News (uitgave oktober 1971) verscheen een onderzoek waaruit blijkt dat bij laboratoriummuizen orale toediening van hoge doses vitamine B-complex de ontwikkeling van longkanker tot 70 procent remt.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de stapel bewijs dat vitaminen, mineralen en sporenelementen helende en beschermende effecten hebben.

Kanker nam af …

Nog een boeiende observatie:

In de zomer van 1941 hadden de Nazi’s Nederland bezet.

Onder het nazi regime werden de Nederlanders gedwongen hun eetgewoonten drastisch te wijzigen.

Dr. C. Moerman, een huisarts in Vlaardingen, beschreef wat er in die periode gebeurde:

Witbrood werd vervangen door volkorenbrood en roggebrood.

Het aanbod aan kristalsuiker verminderde drastisch en was spoedig verdwenen. Er werd, waar voorradig, honing gebruikt.

De olieaanvoer vanuit het buitenland werd stilgelegd en als gevolg daarvan stopte de margarineproductie.De mensen probeerden dus aan roomboter te komen.

Tel hier nog bij op dat de consument zoveel fruit en groenten als mogelijk kreeg. Ze hamsterden en kochten van boeren wat ze konden.

In het kort: de mensen stilden hun honger met grote hoeveelheden natuurlijke elementen die rijk aan vitaminen waren.

… en daarna weer toe

Kijk nu eens naar wat later gebeurde.

In 1945 werd deze opgelegde voeding plotseling opgeheven.

Wat was het resultaat?

Men ging weer witbrood eten, margarine, magere melk, veel suiker, veel vlees en maar weinig groenten en een beetje fruit…

In het kort, men at veel te veel onnatuurlijk en veel te weinig natuurlijk voedsel en kreeg daardoor veel te weinig vitaminen.

Dr. Moerman vermeldt dat de incidentie van kanker in Nederland na de piek van 1942 steeds verder daalt tot 1945.

In 1945 neemt de incidentie van kanker weer toe met de terugkeer naar het gebruik van kunstmatig bewerkte voedingsproducten en deze groei zet zich tot op heden voort.