Dr. Lenkei over Corona: Elk jaar overlijden 290.000-650.000 mensen aan griep

Dr. Lenkei over Corona: Elk jaar overlijden 290.000-650.000 mensen aan griep
22 maart 2020 lenkeisupport

Volgens de officiële medische rapporten is het griepvirus globaal gezien jaarlijks verantwoordelijk voor tussen de 290.000 en 650.000 overlijdens

Over de andere griepachtige ziektes die door de andere virussen [zoals Corona] worden veroorzaakt schrijft het studieboek Epidemiologie het volgende:

„Hun belang is groot omdat ze jaarlijks in de hele wereld meer dan 2 miljoen overlijdens veroorzaken.”

Dr. Gábor Lenkei


Deel II

Meeste mensen in
de war over virussen

Ik wil u eerst een idee geven, voor diegenen die me nog helemaal niet of nog nauwelijks kennen, wie ik ben.

Ik ben aan de Medische Universiteit van Debrecen in Hongarije summa cum laude afgestudeerd in 1986.

Ik werkte als arts-klinisch onderzoeker, internist en als gynaecoloog.

Mijn vakgebied als arts-klinisch onderzoeker was medische microbiologie, oftewel de wetenschap van bacteriën en virussen die als ziekteverwekkers beschouwd worden.

Ik zou niet graag hebben dat iemand mij verkeerd zou begrijpen of de stellingen van mijn uitspraak zou verdraaien.

Laat ons een paar zaken duidelijk stellen.

 • Ik beweer niet, dat het Corona virus niet zou bestaan.
 • Ik beweer niet dat mensen niet geïnfecteerd zouden kunnen worden door het Corona virus.
 • Ik beweer niet, dat er geen dodelijke slachtoffers zijn.
  Van dag tot dag bekijk ik de officiële gezondheidsrapporten, om helemaal op de hoogte te kunnen blijven van de actuele feiten.

Wat dat betreft, ben ik volledig up to date.

Ik beweer ook niet, dat we geen aandacht moeten besteden aan deze kwestie.

In tegendeel!

Zeker omdat onder anderen een groot deel van de mensen in de war is over dit onderwerp. 

Enige verschil is
de media-aandacht

Ik heb al met veel mensen gesproken en ervaren dat ze geloven dat vroeger dergelijke ziektes niet bestonden.

Ze denken ook dat deze ziekte die door het Corona virus is veroorzaakt een soort donderslag bij heldere hemel is.

Wel, dat is dus niet zo.


 • Elk jaar zijn er mensen die geïnfecteerd zijn door het Corona virus. En in grote aantallen. Vermoedelijk in een veel grotere aantallen, dan in de huidige situatie.
 • Elk jaar zijn er mensen die aan de infectie van het Corona virus overlijden, volgens schattingen in een veel groter aantal dan nu.
 • Het grootste verschil bestaat daarin, dat dit thema – dus de ziektes veroorzaakt door het Corona virus – in andere jaren helemaal geen aandacht heeft gekregen.

Dit is dus geen nieuwe, tot nu toe onbekende ziekte, die onverwachts uit het niets ontstond.

Ik wil even uitleggen, wat de epidemiologie* hiervan zegt.

Er is een ziekte die in de volksmond griep wordt genoemd.

* Epidemiologie = de studie van het verband tussen de verbreiding van bepaalde ziekten en factoren waardoor ze veroorzaakt zouden kunnen worden.

Mijn visie
op gezondheid

Een dergelijke ziekte wordt niet enkel door het griepvirus veroorzaakt, maar door vele andere minder bekende virussen.

Tot deze virussen hoort nu onder andere het Corona virus, dat mensen jaarlijks infecteert en ziek maakt.

Niet enkel nu.


De volgende virussen veroorzaken griepachtige ziektes: 

 • Het griepvirus,
 • Het Corona virus,
 • Het parainfluenza virus,
 • Het RS virus,
 • Het Coxsackie virus,
 • Het Rhino virus,
 • De Adeno virussen,
 • En vermoedelijk nog andere virussen.

Als een arts een patiënt met griepachtige symptomen onderzoekt, dan is het voor hem vrijwel onmogelijk met zekerheid te zeggen, welk van de boven vermelde virussen de ziekte heeft veroorzaakt.

Enkel een laboratoriumonderzoek kan dit op een betrouwbare manier vaststellen.

Dus, als iemand zogenaamd de griep heeft, dan is hij slachtoffer geworden van een van de boven vermelde virussen. 

Iemand die al meerdere keren de griep heeft gehad, zal ongetwijfeld ook al eerder geconfronteerd zijn met het Corona virus, als de ziektekiem van zijn griep.

290.000 – 650.000
slachtoffers per jaar

U moet weten, dat de ziektes (veroorzaakt door de eerder vermelde virussen), elk jaar een veel grotere ravage aanrichten dan wat nu het lievelingsonderwerp van de media werd.  

Volgens de officiële medische rapporten is het griepvirus globaal gezien jaarlijks verantwoordelijk voor tussen de 290.000 en 650.000 overlijdens. 

Over de andere griepachtige ziektes die door de andere eerder vermelde virussen worden veroorzaakt schrijft het studieboek Epidemiologie het volgende:

„Hun belang is groot omdat ze jaarlijks in de hele wereld meer dan 2 miljoen overlijdens veroorzaken.”

Deze virussen zijn dus heel de tijd in onze nabijheid en elk jaar zijn ze voor meerdere miljoenen sterfgevallen verantwoordelijk.

De media zouden elk jaar voor evenveel publiciteit moeten zorgen.

Dit zou elk jaar een zeer populair onderwerp moeten zijn.

Het gedrag van de media lijkt me bijzonder tegenstrijdig, want ze berichten nooit over deze jaarlijkse miljoenen sterfgevallen.

Des te meer omdat men weet, dat het echte probleem niet het virus is.

Vatbaarheid
is hét probleem

Het vak epidemiologie zegt verder, dat de aanwezigheid van deze ziektekiemen op zich nog geen ziektes veroorzaakt, behalve bij mensen die daarvoor vatbaar zijn.

Het is dus niet de ziektekiem waarvoor we bang moeten zij, maar voor de onkunde en slordigheid waarmee we onze eigen vatbaarheid creëren.

Hieruit volgt, dat de media in het belang van de mensen een grote dienst zouden kunnen bewijzen, als ze de volgende informatie zouden verspreiden:


 1. Er bestaan natuurlijke medicijnvrije manieren die deze vatbaarheid in grote mate verminderen of volledig stoppen.
 2. De meerderheid van de epidemieën zou zelfs zonder vaccinaties, slechts met behulp van natuurlijke middelen geminimaliseerd of volledig voorkomen kunnen worden.

We zouden het allemaal moeten begrijpen dat we niet voor de ziektekiemen bang moeten zijn, maar voor het feit dat we van de manieren die de vatbaarheid aanzienlijk verminderen of volledig doen verdwijnen nog steeds geen gebruik maken in brede kringen.

Vatbaarheid kan
aangepakt worden

Virussen bestonden altijd en zullen blijven bestaan. 

En ze zullen problemen blijven veroorzaken en miljoenen slachtoffers maken, zolang we er niet iedereen van op de hoogte van brengen, hoe de vatbaarheid voor deze ziekten kan worden gestopt.

We zullen de virussen nooit uit de wereld kunnen roeien. 

Maar tegenover de vatbaarheid kunnen we makkelijk zegevieren. 

Dit zou als hoofditem in de media moeten staan. 

Met vriendelijke groeten,

Dr. Gábor Lenkei

Budapest, 13 maart 2020