Herstelt u met medicijnen of door-wegwerken tekorten?

Herstelt u met medicijnen of door-wegwerken tekorten?
16 december 2019 lenkeisupport

“Voor we mensen als ziek bestempelen en hen mogelijk tot levenslang medicijngebruik of een levenslange behandeling veroordelen, moeten we in elk geval helemaal zeker zijn dat wat we zien een echte ziekte is.

We moeten zeker zijn dat het niet slechts gaat om een toestand die op een echte ziekte lijkt en die enorm veel gelijkenissen vertoont met deze ziekte.

Dit vraagstuk moeten we grondig bestuderen.

Waarom?

Omdat we bij een toestand die op een ziekte lijkt heel anders te werk moeten gaan dan bij een echte, werkelijke ziekte.

Deze stap mogen we nooit nooit nooit overslaan!” 

Dr. Gábor Lenkei

“U moet weten, de meeste wetenschappelijke vraagstukken die ingewikkeld lijken, blijken eigenlijk ongelofelijk eenvoudig – zodra we ze begrijpen.

Echt onderzoek bestaat uit zien wat iedereen heeft gezien, maar denken wat nog niemand heeft gedacht.” 

Albert Szent-Györgyi

Echte ziekte?

Echte ziekte?

Of niet meer dan een toestand die op een ziekte lijkt?

Dat is echt-echt-echt niet hetzelfde!

  • Niet elke ongunstige toestand is een ziekte.
  • Niet elke ongunstige toestand vereist een medische behandeling of een behandeling met medicijnen.
  • Dat mensen zich slecht voelen, betekent niet automatisch dat ze ziek zijn.
    Het is uiterst belangrijk dat we een duidelijk onderscheid maken tussen echte ziektes en toestanden die op ziektes lijken.
  • Ik vind het cruciaal dat we voor we iemand als ziek bestempelen, zeker zijn dat wat we zien een echte ziekte is en geen gemakkelijk te verhelpen toestand die op een ziekte lijkt.

Ongunstige
toestand

Ik vind het heel belangrijk dat we precies begrijpen wat het verschil is tussen een echte ziekte en een toestand die op een ziekte lijkt.

Scheurbuik is geen gebreksziekte, maar een gebrekstoestand!

Het is geen ziekte, maar een ongunstige toestand.

Een toestand die bovendien gemakkelijk te behandelen is.

Hoe overtuigend de gelijkenis ook is, het is geen ziekte.

Mensen die dorst hebben en in zekere mate uitgedroogd zijn, vertonen ook symptomen die doen denken aan een ziekte.

Maar toch zeggen we niet dat zij ziek zijn.

Deze mensen komen immers alleen iets tekort: voldoende water.

Als mensen enorme honger hebben, zal de honger hun maag pijnigen.

Maar toch zou er niemand beweren dat deze mensen aan een maagziekte lijden.

Het gaat slechts om een toestand.

Ze waren 
niet ziek!

Als deze mensen voldoende eten, zal het onaangename gevoel verdwijnen.

Ze zijn dan niet genezen, omdat ze om te beginnen niet ziek waren.

Het was een onaangename fysieke toestand die weer in orde is.

Vroeger dacht ook ik – onterecht – dat gebrekstoestanden ziektes waren.

Ik gaf ze ook die naam.

Ik had het over gebreksziektes, maar dat klopt niet.

Het zijn geen ziektes.

Het zijn slechts gebrekstoestanden.

Dat is een groot verschil.

Artsen maken
geen onderscheid

Door deze manier van denken hebben mensen vroeger nooit een onderscheid gemaakt tussen echte ziektes, waarvoor een medische behandeling nodig is, en de veel gemakkelijker te verhelpen toestanden die op ziektes lijken.

Die manier van denken had ik me helaas ook eigen gemaakt.

Welke symptomen er ook mee gepaard gaan en hoezeer deze situaties ook lijken op echte ziektes, tekorten aan water, zuurstof of allerlei voedingsstoffen zijn gebrekstoestanden.

Toestanden waarbij iemand water tekort heeft.

Of zuurstof.

Of voedingsstoffen.

Of alle drie tegelijk.

Maar het zijn toestanden, geen ziektes.

Tekorten vereisen
GEEN medische
behandeling!

Niet elke ongunstige lichamelijke toestand is een ziekte!!!

Dat is de belangrijkste boodschap van mijn boek ‘Toestanden die op Ziekte lijken’.

Een groot deel van deze slechte lichamelijke toestanden die op ziektes lijken, kan redelijk gemakkelijk worden verholpen.

Dat is mogelijk zolang het keerpunt nog niet is bereikt.

Deze toestanden, de gebrekstoestanden die verschijnen in de vorm van toestanden die op ziektes lijken, vereisen geen medische behandeling.

We moeten alleen het tekort aan water, zuurstof en ontbrekende voedingsstoffen aanvullen.

En u las het al: als we voldoende grote hoeveelheden gebruiken, doet deze aanvulling wonderen.

Gábor Lenkei

Uit het boek: ‘Toestanden die op ziekte lijken’ van dr. Gábor Lenkei