Hoe zorgt u voor optimale-opname van Calcium & Magnesium?

Hoe zorgt u voor optimale-opname van Calcium & Magnesium?
24 februari 2020 lenkeisupport
Het eerste en meteen ook het belangrijkste wat u moet weten is dit: er bestaat geen twijfel over dat we aan een ernstig calcium- en magnesiumtekort lijden.

Ik durf luid en duidelijk stellen dat de moderne mens via zijn voeding niet voldoende calcium en magnesium opneemt.

Dr. Gábor Lenkei
“Wat moet u weten over Calcium en Magnesium”

Tekort aan

Calcium en Magnesium

Het eerste en meteen ook het belangrijkste wat u moet weten is dit: er bestaat geen twijfel over dat we aan een ernstig calcium- en magnesiumtekort lijden.

Ik durf luid en duidelijk stellen dat de moderne mens via zijn voeding niet voldoende calcium en magnesium opneemt.

Dat tekort valt niet langer te ontkennen, zelfs in de reclames van de farmaceutische industrie komt het aan bod.

En om het tekort op te lossen biedt de farma-industrie allerlei producten aan.

Aan de calcium- en magnesiumproducten van de farmaceutische industrie is echter duidelijk te merken dat de producenten ervan geen rekening houden met levensbelangrijke wetenschappelijke kennis.

Men houdt dus geen rekening met een aantal essentiële feiten, maar…

Fundamentele
Kennis

Dat wil niet zeggen dat de reclameboodschappen van de farmaceutische industrie niets opleveren.

Ze zorgen er namelijk wel voor dat de volgende informatie steeds meer ruchtbaarheid krijgt:

Onze gewone voeding bevat veel minder calcium en magnesium dan noodzakelijk is voor een goede werking van ons lichaam.

En dit tekort kan gevaarlijk zijn voor iedereen die niet zorgt voor een bewuste en toereikende aanvulling.

Als u deze situatie doeltreffend wilt aanpakken, zult u enige fundamentele kennis nodig hebben.

Gelukkig gaat het hier om eenvoudige dingen die u snel zult begrijpen.

 

Gezamenlijk effect

Calcium & Magnesium

Het is duidelijk dat calcium en magnesium beide levensbelangrijke voedingsstoffen zijn.

Het zijn mineralen waarvan we elke dag opnieuw een mooie hoeveelheid zouden moeten innemen.

Om met calcium en magnesium een optimaal resultaat te bereiken, moet u weten welk verband er bestaat tussen de twee stoffen.

Belangrijk: of de gunstige effecten van calcium tot stand komen, hangt grotendeels af van de vraag of er op hetzelfde moment ook voldoende magnesium aanwezig is.

En omgekeerd geldt net hetzelfde.

Ook magnesium zal vooral zijn nut bewijzen als er tegelijkertijd voldoende calcium aanwezig is.

Dit betekent niet dat het afzonderlijk innemen van calcium of magnesium geen enkel nut zou hebben.

Maar het betekent wel dat deze stoffen veel meer positieve effecten kunnen teweegbrengen als ze samen worden gebruikt.

En dat is dus een voorbeeld van essentiële informatie die in de calcium- en magnesiumreclame van de farmaceutische industrie niet aan bod komt.

Juiste verhouding
essentieel!

De ervaring leert dat een doeltreffend supplement een 2:1-verhouding van calcium en magnesium bevat.

Dat wil zeggen: voor twee delen calcium één deel magnesium.

Bijvoorbeeld: bij 500 mg calcium voegen we 250 mg magnesium toe.

Ook belangrijk om te weten:

We moeten per dag minimaal 500 mg calcium en 250 mg magnesium innemen om een waarneembaar gunstig effect te ervaren.

Vitamine C voor
de ideale oplossing

We weten al lang dat vitamine C de opname en de benutting van calcium aanzienlijk verbetert.

Verder is ook bekend dat calcium en magnesium nog beter worden opgenomen als we er een oplossing, een drank, van maken.

Het oplossen en opnemen van magnesium vereist verder geen speciale omstandigheden.

Maar het oplossen en opnemen van calcium wel.

Om het calcium echt goed te benutten, moet het calcium-magnesiumdrankje lichtjes zuur zijn.

Om tot die lichtzure drank te komen, blijkt het een uitstekend idee om aan het calcium-magnesiummengsel ook vitamine C, oftewel ascorbinezuur, toe te voegen.

Zo krijgen we de lichtzure omgeving die nodig is voor een goede benutting.

Bovendien voegen we zo ook nog eens de brede waaier aan positieve effecten van vitamine C toe.

Hef uw tekort op

De beste benutting en het beste effect mogen we dus verwachten van een calcium-magnesiumdrank (met een 2:1-verhouding calcium-magnesium) die ook een lichtzure omgeving verzekert voor het calcium.

• Een werkelijk doeltreffend supplement bevat

– minimaal 500 mg calcium en
– minimaal 250 mg magnesium.

Nu weet u voldoende om de noodzakelijke stappen te zetten om uw eigen calcium- en magnesiumtekort aan te pakken.

Ik hoop dat het u veel vreugde oplevert.

Hier alle C-1000 Cal-Mag van dr. Lenkei

Eén grote familie

Tot slot acht ik het noodzakelijk uw blik op de situatie nog wat te verruimen.

Onderzoek naar vitaminen en mineralen heeft aangetoond dat niet enkel calcium en magnesium elkaars positieve effecten ondersteunen.

Niet enkel vitamine C draagt bij tot een betere benutting van calcium en magnesium.

U moet absoluut weten dat we vitaminen, mineralen en spoorelementen kunnen zien als één GROTE FAMILIE waarbij elk “gezinslid” het werk van de andere gezinsleden ondersteunt.

Deze wederzijdse hulp stelt bepaalde vitaminen of mineralen in staat om hun beste, meest intense effect uit te oefenen.

De samenwerking tussen deze stoffen mogen we dus teamwork in de beste zin van het woord noemen.

Het belang van deze samenwerking kunnen we ook als volgt formuleren:

Hoe meer vitaminen, mineralen en spoorelementen tegelijk in het “team” spelen, hoe meer positieve effecten we mogen verwachten.


Het is bewezen dat we het beste resultaatmogen verwachten als we tegelijkertijd

  • 15 soorten vitaminen,
  • 8-10 soorten mineralen, 
  • en meerdere dozijnen spoorelementen nemen. 

Deze samenstelling (die het meest volledige “teamwork” garandeert) heb ik de Ideale samenstelling genoemd.

Het “recept” van de Ideale samenstelling heb ik voor het eerst gepubliceerd in 2003, in mijn boek ‘Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid’.

De Belangrijkste
Regel
Tot slot wil ik u nog de belangrijkste regel meegeven:


Als mensen vitaminen, mineralen en spoorelementen op de juiste manier gebruiken, dan MOETEN zij een duidelijke en goed waarneembare verbetering van hun levenskwaliteit ervaren.


MOETEN!!!

Tienduizenden mensen hebben die waarheid al ervaren.

Het “geheim” van de goede toepassing schuilt eenvoudigweg in het slim, op het individu afgestemd gebruiken van de Ideale Samenstelling.

Tienduizenden dankbrieven tonen aan dat dit beproefde recept intussen zich meer dat bewezen heeft.

Het is mijn bedoeling dat via een slimme toepassing van deze belangrijkste regel, ook u kunt genieten van een werkelijk verbeterde levenskwaliteit.

lk wens u veel succes.

Met oprechte groeten,

Dr. Gábor Lenkei
Uit het boekje ‘Censuur – Wat moet u weten over Calcium en Magnesium?’ van dr. Gábor Lenkei

Bezoek hier de website met alle informatie van dr. Gábor Lenkei over Calcium en Magnesium