Kan uw leven snel verbeteren door tekorten op te heffen?

Kan uw leven snel verbeteren door tekorten op te heffen?
20 januari 2020 lenkeisupport

“Eén van mijn belangrijkste boodschappen voor u is, dat ons
lichaam zich verbluffend snel kan herstellen van de schade die het door een verkeerde behandeling (kwalitatieve honger) opliep.”

Dr. Gábor Lenkei


Kwalitatieve Honger:

Het lichaam heeft een gebrek aan bepaalde noodzakelijke voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen en spoorelementen. We beseffen vaak niet dat ons organisme kwalitatief honger lijdt.


 

 

“Als we de werking van vitaminen helemaal begrijpen en ze gepast gebruiken dan zullen we het menselijk lijden kunnen terugdringen tot op een niveau dat zelfs de meest grandioze geest zich nu nog niet kan voorstellen.”

Albert Szent-Györgyi
1939

 

 

Het lichaam
‘herpakt’ zichzelf

Wanneer we het gebrek aan vitale voedingsstoffen (vitaminen, mineralen en sporenelementen) opheffen, begint het lichaam zichzelf te “herpakken”.

Uit de resultaten die mensen met mij delen blijkt, dat verbeteringen tegelijkertijd op meerdere vlakken waarneembaar zijn.

Bijvoorbeeld de spijsvertering verbetert, de vermoeidheid vermindert en men voelt zich beter.

Men heeft meer energie en minder last van stress.

Het versterkende immuunsysteem is nu in staat om voetschimmel te overwinnen.

De huid en het haar worden mooier.

Het leven wordt beter.

In grote mate
verbetering!

Het woord vitamine komt van het Latijnse vita, wat leven betekent.

Dat wil zeggen, dat het een onmisbare stof is voor het leven.

We moeten het extern gaan zoeken, omdat ons lichaam niet zelf in staat is om het aan te maken.

Het lijkt erop dat we de volgende gedachte als les in acht kunnen nemen:

Als onze voeding voldoende vitaminen, mineralen en sporenelementen zou bevatten, dan zouden de voedingssupplementen geen enkele verbetering veroorzaken.

Maar dat doen ze echter wel en dan nog in grote mate.

Kwalitatieve
honger

Hoewel het aan de buitenkant niet direct merkbaar is, kan het lichaam langs de binnenkant lelijk “verschrompelen”.

Eén van mijn belangrijkste boodschappen voor u is, dat ons
lichaam zich verbluffend snel kan herstellen van de schade die het door een verkeerde behandeling (kwalitatieve honger) opliep.

Eén van de belangrijkste vaardigheden van het lichaam is de mogelijkheid om de eigen cellen te vernieuwen.

Het is een soort functie die ons jong houdt.

Om die functie te activeren zijn vitaminen nodig.

De getuigenissen tonen aan, dat de al eerder aangehaalde harmonie, innerlijke orde en organisatie in het lichaam van deze mensen grondig verstoord was.

Van ernstige ziekten is nog geen sprake, maar bovenvermelde problemen zijn toch wel zeer storend.

Waarom zouden we geen halt toeroepen aan de kwalitatieve honger?

Op natuurlijke
wijze en zonder
bijwerkingen

Ondertussen weten we een ding zeker.

De mensen hebben bijna zonder uitzondering allemaal te kampen met een tekort aan vitaminen, mineralen en sporenelementen.

Waarom vullen we ze niet aan?

Op natuurlijke wijze.

Zonder risico op bijwerkingen.

Uit vele getuigenissen blijkt, dat wanneer er voldoende van deze stoffen aanwezig zijn, het lichaam in het algemeen in een betere toestand verkeert.

U hebt niets te verliezen, u kunt er uitsluitend mee winnen, wanneer u gebruik maakt van de hulp van de natuur.

Effecten echt;
geen placebo!

In één van de getuigenissen staat te lezen: “Daarom begon ik het preparaat te ‘testen’ door op mezelf te letten.”

Ik hou van verslagen die het hebben over het testen van samenstellingen van de vitaminen door de mensen die er kennis mee maken.

Ze waren benieuwd of de verbeteringen niet louter aan het zogenaamde placebo-effect (zie placebo*) te danken is.

Ik ben heel blij.

Enerzijds omwille van het feit, dat ik van niemand blind geloof verwacht.

Ik heb liever, dat de mensen hun overtuiging uit hun eigen ervaringen halen.

Anderzijds omdat ze zonder uitzondering tot de vaststelling zijn gekomen, dat het geen placebo is, maar dat de effecten echt zijn.

Placebo-effect:
Een placebo is een “medicijn” dat geen werkzame stoffen bevat. Het is dus schijngeneeskunde. De term placebo wordt gebruikt voor middelen, die aan iemand toegediend worden om te kijken welk effect louter hulp, de belofte van genezing of de hoop op genezing – zonder werkstoffen- op die persoon heeft. Het effect dat zonder werkzame stoffen bereikt wordt, noemt men placebo-effect.
Komt van het Latijnse woord placere = bevallen, aanstaan.

Vitaminen zijn
voedingsstoffen

De vitaminen, mineralen en sporenelementen zijn echte levensmiddelen. Voedingsstoffen.

Ze zouden in voldoende mate in ons vlees, melkproducten, graanproducten, groenten en fruit aanwezig moeten zijn.

Omdat onze gewone voeding niet in staat is de voldoende hoeveelheid te garanderen, zijn we genoodzaakt het tekort in de vorm van voedingssupplementen aan te vullen.

Maar ik heb eerder al verwezen naar dit spijtige feit.

Toen ik gedetailleerd onderzoek rond dit thema uitvoerde, was ik er ontsteld over wat de voedingsindustrie ons onder de noemer “voedsel” laat eten.

Symptomen door
tekorten verdwijnen

Wanneer u niet zoals een struisvogel de kop in het zand wil steken, loont het de moeite om een beetje informatie in te winnen.

Vitaminen, mineralen en sporenelementen hebben een zeer bepaalde rol en opdracht in het lichaam.
 
Wanneer de hoeveelheid onvoldoende is, dan lopen bepaalde levensprocessen – de meerderheid – schade op.

Dat brengt gevolgen en symptomen met zich mee.

Wanneer we het tekort wegwerken, dan kan ons lichaam opnieuw beginnen te werken zoals het zou moeten.

Het individu voelt zich daardoor beter.

Er was een reëel tekort – Er vond een reële aanvulling van het tekort plaats.

Er waren symptomen door het tekort – De symptomen door het tekort verdwenen.

Ik had dorst en ik dronk een glas water.

Nu voel ik me goed, dank u wel.

Dit is geen placebo-effect.
Gábor Lenkei

Uit het boek ‘Waarom hebben gezonde mensen vitaminesupplementen nodig?’ van dr. Gábor Lenkei