Neemt u de griepprik of liever voldoende vitamine-D?

Neemt u de griepprik of liever voldoende vitamine-D?
28 oktober 2019 lenkeisupport

“Een van de meest fundamentele fouten die wij, dokters, kunnen begaan, is dat we bij het behandelen van besmettelijke ziektes vergeten dat er natuurlijke mogelijkheden bestaan om het immuunsysteem te versterken.”

‘Het is niet moeilijk om in te zien dat het nodig is dat we een toereikende hoeveelheid kwaliteitsvolle vitamine D3 innemen.”

Dr. Gábor Lenkei

90% minder griep!

Een dergelijk bericht, afkomstig van dokters, ben ik nog nooit eerder tegengekomen.

Het zijn verbazingwekkende gegevens! 

Is het mogelijk dat we een dergelijke wonderbaarlijke verandering kunnen realiseren gewoon door een toereikende hoeveelheid vitamine D in te gaan nemen?

En staat dit alles omschreven in een medisch-wetenschappelijke publicatie?

Een dergelijk bericht, afkomstig van dokters, ben ik nog nooit eerder tegengekomen.

Het zijn verbazingwekkende gegevens!

Is het mogelijk dat we een dergelijke wonderbaarlijke verandering kunnen realiseren gewoon door een toereikende hoeveelheid vitamine D in te gaan nemen?

En staat dit alles omschreven in een medisch-wetenschappelijke publicatie?

Het artikel verscheen in het vakblad Orvosi Hetilap (“Tijdschrift Geneeskunde”).

Het grootste deel van de gegevens over gezondheid die ik in dit boekje (Wat moet u weten over Vitamine D) gebruik, heb ik overgenomen uit de publicatie van deze uitmuntende Hongaarse dokters.

Als hommage plaats ik hieronder de eerste bladzijde van de wetenschappelijke publicatie met de namen van de uitmuntende geesten die ons hebben geholpen om een grote stap vooruit te zetten in de richting van een nieuwe, veel menswaardigere gezondheidscultuur.

Gevolgen vitamine D
tekort voor
immuunsysteem

 • Er treedt een duidelijke verzwakking van het immuunsysteem op.
 • De gevoeligheid voor besmettelijke ziekten neemt toe.
 • Het immuunsysteem verzwakt niet alleen, de werking ervan wordt eveneens verward, irrationeel en grillig, en het valt ook dingen aan waarop het eigenlijk helemaal niet zou mogen reageren.
 • Bijgevolg vergroot de kans op de ontwikkeling van allergische* reacties en auto-immuunziektes*.
 • Een ontoereikende hoeveelheid kan ertoe leiden dat reeds ontwikkelde immuunziektes opflakkeren of verergeren.
allergie: wordt in de omgangstaal ook wel eens overgevoeligheid genoemd, omdat het lichaam op een zeer heftige, voor de persoon schadelijke manier reageert op levensmiddelen, stuifmeel of andere stoffen die men beschouwt als allergie-opwekkend. Allergie is eigenlijk geen overgevoeligheid, maar een abnormale reactie op stoffen die voor een lichaam met een gezond immuunsysteem geen probleem zouden mogen vormen.
Dit zit ook vervat in het woord “allergie”. Het woord is afgeleid van het Griekse woord allergeia = afwijkende werking. Alleen een verzwakt immuunsysteem vertoont een dergelijk gestoord, abnormaal gedrag.
* auto-immuunziekte: We spreken van een auto-immuunziekte wanneer het immuunsysteem zich van doelwit vergist en in plaats van ziekteverwekkers het lichaam zelf of bepaalde delen ervan aanvalt en probeert te vernietigen.
Oorsprong van het woord auto-immuun: het Griekse autos = zelf en het Latijnse immunis = gevrijwaard. Dit betekent in medische zin dat het lichaam wordt beschermd tegen, of gevrijwaard van de schadelijke invloed van indringende ziekteverwekkers of voor het lichaamsvreemde stoffen.
Bij een auto-immuunziekte beschouwt het lichaam zichzelf (autos = zelf) als een schadelijke indringer die moet worden opgeruimd. Vandaar dat het zichzelf aanvalt. Alleen een verzwakt immuunsysteem gedraagt zich op een dergelijke manier.

Effecten toereikende
vitamine D voor
immuunsysteem

 • De werking van het immuunsysteem wordt sterk ondersteund.
 • De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat een regelmatige inname van een toereikende hoeveelheid vitamine D één van de belangrijkste voorwaarden is voor een doeltreffende werking van het immuunsysteem.

 • Een toereikende hoeveelheid vitamine D versterkt de witte bloedcellen, die instaan voor de vernietiging van ziekteverwekkende bacteriën, en verhoogt de weerbaarheid tegen infecties.

 • Het versterkt het immuunsysteem niet alleen, maar regelt het ook, en zorgt er als dusdanig voor dat de werking ervan in de wenselijke richting wordt gestuurd. Oftewel: het leidt de zaken in goede banen.
 • Het verlaagt bijvoorbeeld de kans dat het immuunsysteem verkeerd werkt en de kans dat er allergische of auto-immuunreacties optreden. Met andere woorden: het verlaagt de kans dat het immuunsysteem verkeerd (oftewel: allergisch) reageert of dat het het lichaam zelf aanvalt (auto-immuunziekte).
 • Een juiste dosering kan dus het risico op de ontwikkeling van een auto-immuunziekte verlagen.
 • Het heeft eveneens een bewezen gunstig effect in het geval van reeds ontwikkelde auto-immuunziektes is.

Ten minste 3000 tot
4000 IE vitamine D

Uit de 22 pagina’s tellende wetenschappelijke mededeling blijkt ook dat we dagelijks ten minste 3.000 tot 4.000 IE2 vitamine D zouden nodig hebben.

Maar … 

 • Onze gewone voeding verzekert ons dagelijks van maximaal 80 tot 150 IE, wat zelfs in het beste geval slechts een twintigste is van de minimaal noodzakelijke hoeveelheid.
 • Veel mensen weten dat we niet alleen via onze voeding aan vitamine D komen, maar dat deze vitamine ook wordt gevormd in onze huid, onder invloed van het UV-B-licht in zonlicht. Vitamine D heet ook wel de zon-vitamine. Wat minder mensen weten, is dat er in ons klimaat van oktober tot maart – dus gedurende de helft van het jaar – niet voldoende zonlicht is om in onze huid een afdoende hoeveelheid vitamine D tot stand te brengen.
 • Voorts weten niet veel mensen dat we in de rest van het jaar – van april tot september – elke dag zouden moeten zonnen als we de kans willen maken om een aanvaardbare hoeveelheid vitamine D te produceren.
 • Verder is goed om weten dat de hoeveelheid in onze huid gevormde vitamine D niet evenredig toeneemt met de toename van het zonlicht dat ons lichaam bereikt. Het is dan ook niet zeker dat enkel wat extra zonnebaden voldoende is.
 • Als we tijdens het zonnen zonnebrandcrème gebruiken, zorgt dat ervoor dat het UV-B-licht dat noodzakelijk is voor de vorming van vitamine D, niet doordringt in onze huid en dus zijn effect niet kan uitoefenen.
 • Hoewel veel solariums hieromtrent reclame maken, is het een wetenschappelijk feit dat de straling van de daar gebruikte lampen (UV-A-licht) niet geschikt is om de vorming van vitamine D in onze huid te stimuleren.
 • Hoe donkerder onze huid, des te meer zonlicht en meer tijd er nodig is om in ons lichaam vitamine D te vormen. Iemand met een zwarte huid zou ongeveer tien keer meer tijd moeten doorbrengen in de zon, vandaar dat een vitamine D-tekort zelfs in Afrika niet zeldzaam is.
 • Verder is het ook een wetenschappelijk feit dat ons lichaam naarmate we ouder worden minder vitamine D kan produceren.

 

Het is niet moeilijk om in te zien dat het nodig is dat we een toereikende hoeveelheid kwaliteitsvolle vitamine D3 innemen.

Lees verder in het boekje:
 
Wat moet u weten over
Vitamine D

Gábor Lenkei

Uit het boekje ‘Wat moet u weten over Vitamine D’ van dr. Gábor Lenkei