Oog in Oog met Big Pharma!

Oog in Oog met Big Pharma!
30 september 2019 lenkeisupport

“We kunnen iedereen naar een ideale staat brengen met een gezondheid van hoog niveau. We kunnen ervoor zorgen dat we nooit meer aan ziektes worden blootgesteld. Alle kennis, wetenschap en hulpmiddelen bestaan om dit mogelijk te maken. Maar de farmaceutische maffia wilt geen gezonde mensen!”

Dr. Gábor Lenkei

Mijn eigen weg

Mijn naam is dr. Gábor Lenkei.

Ik ben geboren in 1961 in Hongarije.

In 1986 ben ik summa cum laude afgestudeerd van de universiteit.

Daarna werkte ik in het academisch ziekenhuis van de medische faculteit van Debrecen en deed als onderzoeker, klinisch arts, internist, gynaecoloog en verloskundige veel ervaring op.

Ik ontdekte dat de aanpak in de reguliere geneeskunde te bekrompen en te beperkt was.

Mijn enthousiasme, mijn ambitie en mijn nooit aflatende wens om nieuwe en betere methoden te vinden, reikten veel verder dan deze beperkingen.

Zodoende besloot ik mijn eigen weg in te slaan.

De juiste beslissing

Het was de juiste beslissing.

Als ik in de medische wereld was gebleven, had ik nooit de gegevens ontdekt, die de basis vormen voor mijn huidige werkzaamheden.

Ik ontdekte dat er sinds het begin van de twintigste eeuw een belangengroep was, die de macht had gegrepen in het medische onderwijs.

Ik ontdekte dat deze groep er geen belang bij had dat mensen gezond door het leven gaan.

Ik kwam er ook achter dat deze ambitieuze groep het moest hebben van de onwetendheid, kwetsbaarheid en het onvermogen van mensen om een hoog niveau van gezondheid te handhaven.

Oog in oog met Big Pharma

Op dat moment kwam ik oog in oog te staan met Big Pharma, de farmaceutische maffia.

Toen pas begreep ik wat mij de hele tijd al recht in de ogen had gestaard.

Of beter gezegd, het had overduidelijk moeten zijn.

Maar deze schrijnende waarheid moest toch onder mijn aandacht moest worden gebracht: de farmaceutische industrie wilt niet dat mensen gezond zijn!

Het werd me duidelijk waarom zoveel wetenschappelijke ontdekkingen onderin stoffige lades terechtkwamen, in plaats van dat ze met iedereen gedeeld worden.

Ze worden gewoonweg met opzet verborgen gehouden.

Toen ik deze situatie verder onderzocht, werd het snel duidelijk dat we al over alle kennis, wetenschap en hulpmiddelen beschikken, om de mens te bevrijden van de beproevingen van ziektes.

We kunnen iedereen naar een ideale staat brengen met een gezondheid van hoog niveau.

We kunnen ervoor zorgen dat we nooit meer aan ziektes worden blootgesteld.

Alle kennis, wetenschap en hulpmiddelen bestaan om dit mogelijk te maken.

Maar de farmaceutische maffia wilt geen gezonde mensen!

Censuur

De wetenschap die ons in staat stelt om onze gezondheid terug te krijgen of te behouden, werden verboden en gecensureerd.

Alle puzzelstukjes vielen voor mij op z’n plaats.

In 2003 schreef ik mijn eerste boek: “Censuur, wat u niet mag weten over uw gezondheid.”

Mijn keuze voor de subtitel, “Op de lopende band van de ziekte-industrie”, was dan ook geen toeval.

Terwijl ik de verborgen en gecensureerde kennis aan het opduikelen was, ontdekte ik een enorme berg aan wetenschappelijke ontdekkingen over de verbluffende resultaten van vitaminen.

Ik besloot om met de vitaminen aan de slag te gaan en om deze voedingsstoffen overal bekend te maken.

Ik maakte van vitaminen mijn hoogste prioriteit want ik wist dat als ze op de juiste manier worden gebruikt, ze de levenskwaliteit in relatief korte tijd aanzienlijk kunnen verbeteren.

Dat was de voornaamste reden.

Nog een reden was het idee dat de boodschap over dit onderwerp redelijk eenvoudig is over te brengen en beschikbaar te maken voor een grote groep mensen.

Dit is wat vitaminen voor mij betekenen:

 • Het is een eenvoudig te begrijpen onderwerp
 • Daarom is het een onderwerp dat aan iedereen bekend gemaakt kan worden
 • Het zijn voedingstoffen die snelle, opmerkelijke verbeteringen teweegbrengen
 • Wie dit pad verder vervolgt kan zijn gezondheid volledig onder controle houden

 

Vitaminen

Het is gebleken dat dit de juiste beslissing was.

Ik kan met recht zeggen dat vitaminen, wanneer deze op de juiste manier worden gebruikt, heel krachtige gezondheidsbevorderende eigenschappen hebben.

Zelfs mensen die al vitaminen innamen, merkten een onmiskenbare verbetering in hun kwaliteit van leven, iets wat nogal verrassend was.

De prognose van grote wetenschappers van de afgelopen eeuw werd hiermee bevestigd: met vitaminen is het mogelijk om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren en zelfs veel meer dan we hoopten.

Van een dankbaar publiek ontving ik tienduizenden dankbrieven.

Ik publiceerde deze resultaten vol trots op een zo’n groot mogelijke schaal.

Dit wakkerde echter de woede aan van de medicijnmaffia.

Want zoals we weten, wilt deze belangengroep niet dat we gezond zijn.

Er zijn teveel mensen bij betrokken en teveel schitterende resultaten mee gehaald.

De opmerkelijke rol van vitaminen om gezond te blijven, kreeg in sneltreinvaart algemene bekendheid.

Op dat punt vormde ik voor hen een bedreiging.

Vrijheidsstrijder

Wat volgde was een onvoorstelbare reeks aanvallen, waaronder:

 • Een op mij gerichte lastercampagne in de media. De media die grote inkomsten vergaren van medicijnreclames, waren maar al te bereid om mij in diskrediet te brengen.
 • Politie-invallen in winkels die mijn producten verkochten.
 • Mijn producten werden verboden en tegengehouden op basis van allerlei onzinnige redenen.
 • Vanwege het feit dat ik rapporten had gepubliceerd over de positieve resultaten, werd mij een van de grootste boetes ooit opgelegd.
 • En nog veel meer!

Ik voerde rechtszaken tegen overheidsinstanties over hun buitensporige en onrechtmatige aanpak.

Deze oorlog heeft zes jaar geduurd.

Ik won uiteindelijk in de zomer van 2014 een van de laatste rechtszaken.

Sindsdien is de rust teruggekeerd (en hopelijk blijft het zo) en ben ik in staat geweest om aandacht en energie te besteden aan constructieve zaken.

Het was nooit de bedoeling om een vrijheidsstrijder te worden.

Ik wilde slechts mensen helpen een beter, gelukkiger, waardiger en gezonder leven te leiden.

Voor de aanvallen begonnen werd mij tijdens een tv-interview gevraagd of ik niet bezorgd was om een potentiële samenzweringstheorie te ontketenen omdat ik de term “Big Pharma” gebruikte.

Ik zei dat ik me niet met dat soort zaken bezighield.

De aanvallen die ik met succes doorstaan heb spreken boekdelen.

Het is niet nodig hierover te filosoferen; ik leerde in de praktijk, tegen wil en dank, hoe de zaken er in de praktijk voor stonden.

Onbedoeld werd ik een vrijheidsstrijder.

Ik leerde dit te accepteren.

Ik heb niet het gevoel dat mij dit is opgedrongen, noch voel ik me hier bezwaard over.

Het was niet mijn bedoeling, maar ik voel me er desalniettemin goed over.

Standpunt tegen misbruik

Ik heb op verschillende gebieden een standpunt ingenomen tegen misbruik:

 • Ik heb gevochten tegen het misleidende bedrog toen er een schaamteloze hysteriecampagne werd gelanceerd over de Mexicaanse griepepidemie.
 • Met anderen ben ik zijn jarenlang actief geweest tegen de invoering van een verachtelijk Europees wetsvoorstel die de consumptie van vitaminen aan banden wilde leggen, en dit onder de ogenschijnlijke noemer van “wetenschappelijke” analyse. We zijn hierin geslaagd en we zullen deze strijd doorzetten. Er zijn pogingen gedaan om deze wet al in 2007 in te voeren, maar tot op heden is het hen niet gelukt.
 • Samen met mijn broer, dr. György Lenkei, tevens arts, schreven we een artikel waarin we duidelijk maakten dat de European Food Safety Authority (EFSA = Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) de opdracht heeft gekregen om de anti-vitaminewet op te stellen, waarbij ze gebruik maakten van onwetenschappelijke en misleidende methoden. Wij hebben onze bevindingen hieromtrent, gedeeld met talloze leden van het Europese Parlement.
 • De ontdekkingen uit het onderzoek laten eenduidig zien dat de belangrijkste kopstukken van bovengenoemde EFSA, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de anti-vitaminewet, ook financiële belangen hebben bij multinationale bedrijven. En dat terwijl zij de veiligheid zouden moeten waarborgen van de miljoenen mensen die zij vertegenwoordigen en die in hen hun vertrouwen hebben gesteld.
 • Daarnaast is er ook veel gedaan om de immorele toepassing en oneerlijke marketing van psychiatrische medicijnen, zoals antidepressiva, antipsychotica en kalmeringsmiddelen, een halt toe te roepen. Deze middelen leveren een astronomische winst op, maar vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Ook hier zijn doorbraken gemaakt.
  Ik heb verder ook veel gedaan ter bescherming van de fundamentele mensenrechten.

Kennis

Terwijl ik gedwongen werd te vechten voor het voortbestaan op langere termijn en voor ons fundamentele recht op gezondheid, doe ik ook al het mogelijke om zoveel mogelijk mensen van kennis te voorzien die hen in staat stelt een beter leven te leiden.

Ik doe mijn uiterste best hen te onderwijzen over voedingstoffen en hulpmiddelen die het mogelijk maken een hogere levenskwaliteit te bereiken. Ik beschouw mezelf een gelukkig mens.

Ik leid een prachtig, bewogen, uitdagend en spannend leven.

Telkens als ik feedback krijg van iemand die ik heb geholpen en wiens leven rijker in kennis, vrijer en gelukkiger is geworden, ben ik opgetogen.

Ter afsluiting, wil ik je het volgende stukje informatie geven:

Er bestaat een hogere levenskwaliteit die voor iedereen te bereiken is, ook voor jou.

Bedankt en ik voel me vereerd door je aandacht.

Je vriend,

Gábor Lenkei