‘Ouderdom komt met gebreken’ Is dat wel zo?

‘Ouderdom komt met gebreken’ Is dat wel zo?
10 augustus 2020 lenkeisupport

“We hebben alle natuurwetenschappelijke kennis ter beschikking om een menselijker en meer leefbare beschaving te creëren die vrij is van ziektes en lichamelijke kwellingen.”

“Het menselijk lichaam is in staat om tijdens het hele leven te functioneren zonder zorgen, problemen en kwalen.”

Dokter Gábor Lenkei


Natuurlijke gaven

Ik vind de resultaten die mensen hebben geweldig!

Ze geven de mensen nieuwe hoop.

Ik ben altijd een beetje bang om te praten over de natuurlijke, aangeboren gaven die in onze genen gecodeerd zitten.

Mijn ervaring leert me immers dat we tegenwoordig al zo ver verwijderd zijn van die vaardigheden dat sommigen mij voor gek verklaren als ik over dit thema durf te praten.

Maakt niet uit, ik waag het erop.

Het gaat hier over natuurwetenschappelijke feiten, bevestigd door een dokter.

Maar toch klinken ze voor veel mensen – in onze huidige, ‘verknalde’ toestand – als bijna buitenaardse, sprookjesachtige, ongelooflijke zinnetjes in de oren.


Natuurlijke
wetmatigheid

Er is een algemene natuurlijke wetmatigheid in verband met de levensverwachting van organismen bij hun geboorte.

Die regel onthult ook hoe lang we kerngezond zouden moeten kunnen blijven. 

De mens is daar momenteel ongelooflijk ver van verwijderd.

Hij is zo gewend geraakt aan wat nu als normaal beschouwd wordt, dat velen enkel maar ongelovig in hun haar krabben als ik hen de waarheid vertel.

Boven 75 jaar
iedereen ziek

Hoe ouder je wordt hoe groter de kans is dat je een of meerdere chronische ziekten ontwikkelt.

95% van de mensen boven de 75 jaar heeft 1 of meer chronische ziekten

Helaas hebben we dit inmiddels als normaal aanvaard, maar het is alles behalve normaal en kan vermeden worden.

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

6 maal de
groeiperiode

Om de normale levensverwachting van zoogdieren bij de geboorte te weten, moeten we kijken naar hoe lang het duurt om hun volwassen lichaamsbouw te bereiken.

En vervolgens door die periode te vermenigvuldigen met zes. 

De medische wetenschap stelt dat mensen hun volwassen lichaamsbouw hebben bereikt als de groei van de zogenaamde lange pijpbeenderen stopt.

Dat klopt.

Een voorbeeld van zo’n bot is het dijbeen.

Als die beenderen niet verder groeien, dan zal het lichaam niet groter meer worden.

Dan kunnen we stellen dat de persoon in kwestie zijn volwassen lichaamsbouw bereikt heeft. 

De omvang van het lichaam kan natuurlijk nog toenemen, dat druist hier niet tegen in.

Bij veel mensen neemt de omvang hierna nog “prachtig” toe.

In de breedte dan wel.

Levensverwachting
van 120 jaar

Bij de mens stopt de groei van de ‘lange pijpbeenderen’ zo tussen het 20ste en het 24ste levensjaar.

U moet geen wiskundig genie zijn om de volgende berekening te maken:

6×20=120, 6×24=144.

Biologisch gezien is daarom de levensverwachting bij de mens tussen de 120 en de 140 jaar.

Lang leven was
vanzelfsprekend

Verschillende keren werd reeds bewezen dat die leeftijd niet enkel toevallig en als een of ander wonder kan worden bereikt. 

Onder andere in het begin van de vorige eeuw heeft men het leven en de gewoontes van bevolkingsgroepen onderzocht waarvan het natuurlijk en vanzelfsprekend was dat mensen veel ouder werden dan honderd. 

Maar dat is niet het enige dat voor hen vanzelfsprekend was!

En nog actief
en gezond

Er is iets dat misschien nog belangrijker is!

Bij die volkeren was het ook vanzelfsprekend dat de mensen die de honderd voorbij waren, volledig gezond bleven.

Volledig gezond.

In de meest volledige betekenis van het woord.

Ze waren jeugdig, snel, vrolijk en zaten barstensvol levensvreugde.

Ze waren actief, bedrijvig en planden hun eigen toekomst nog. 

En dat toen ze de 100 al ruim voorbij waren!

Blij met het
leven!

Zij namen ’s ochtends niet hun medicijnen vast, maar hun kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen.

In plaats van hun urinemonster voorzichtig in een zakje te stoppen voor hun doktersbezoek, liepen zij van hier naar daar, gingen ze werken en waren ze ijverig bezig dingen te creëren. 

Ze waren blij met het leven! En hoe langer het duurde, hoe beter.

Dat geldt natuurlijk enkel voor een mens die gezond is.

Een lichaam
zonder kwalen

Laat mij proberen ervoor te zorgen dat u deze informatie, misschien wel de belangrijkste van allemaal, nooit meer vergeet.

Het menselijk lichaam is in staat om tijdens het hele leven te functioneren zonder zorgen, problemen en kwalen.

Het is zeker in staat om niet het slachtoffer te worden van ernstige ziektes. 

Als we het eerder al niet kapotmaken, welteverstaan.

Kwalitatieve
honger

De gezondheid en de gezonde werking van het lichaam krijgen de zwaarste klappen toebedeeld door kwalitatieve honger.

Door het gebrek aan vitaminen, mineralen en spoorelementen die verzekeren dat de processen in het lichaam geordend, evenwichtig en harmonieus verlopen.

We hebben alle natuurwetenschap-pelijke kennis ter beschikking om een menselijker en meer leefbare beschaving te creëren die vrij is van ziektes en lichamelijke kwellingen.

Dokter Gábor Lenkei

Uit het boek ‘Waarom hebben gezonde mensen vitaminesupplementen nodig?’ van dokter Gábor Lenkei