Waarom worden wij bang-gemaakt voor-Corona?

Waarom worden wij bang-gemaakt voor-Corona?
13 juli 2020 lenkeisupport

Wat is toch de reden dat wij zo bang gemaakt worden voor het Coronavirus? De cijfers laten zien dat de Corona-‘epidemie’ voorbij is. En toch blijven er vergaande maatregelen actief. De regering werkt zelfs aan een noodwet. De symptomen maar ook de  cijfers tonen aan dat het hier gaat om een vorm van griep. Indien er toch een reden zou zijn dat we bang zouden moeten zijn, waarom neemt men dan niet de moeite om ons uit leggen wat de reden daarvoor is?

Corona gevallen in Nederlands, feb – jun

Bron: https://www.statista.com/statistics/1101300/coronavirus-cases-in-netherlands/

Hieronder volgen eerder gepubliceerde teksten van dokter Gábor Lenkei die wij al vroeg tijdens de Corona-‘pandemie’ opnamen in nieuwsbrieven.

Hij gaf toen al aan dat het Corona-virus niets nieuws is en het enige verschil de media-aandacht is.

Met de huidige kennis over de ontwikkelingen en de beperkte ernst van het virus leek het ons goed om deze informatie nog een keer te delen.


Corona is niets
nieuws

Ik heb al met veel mensen gesproken en ervaren dat ze geloven dat vroeger dergelijke ziektes niet bestonden.

Ze denken ook dat deze ziekte die door het Corona virus is veroorzaakt een soort donderslag bij heldere hemel is.

Wel, dat is dus niet zo.


 • Elk jaar zijn er mensen die geïnfecteerd zijn door het Corona virus. En in grote aantallen. Vermoedelijk in een veel grotere aantallen, dan in de huidige situatie.
 • Elk jaar zijn er mensen die aan de infectie van het Corona virus overlijden, volgens schattingen in een veel groter aantal dan nu.

Media-aandacht

Het grootste verschil bestaat daarin, dat dit thema – dus de ziektes veroorzaakt door het Corona virus – in andere jaren helemaal geen aandacht heeft gekregen.

Dit is dus geen nieuwe, tot nu toe onbekende ziekte, die onverwachts uit het niets ontstond.

Ik wil even uitleggen, wat de epidemiologie* hiervan zegt.

Er is een ziekte die in de volksmond griep wordt genoemd.

* Epidemiologie = de studie van het verband tussen de verbreiding van bepaalde ziekten en factoren waardoor ze veroorzaakt zouden kunnen worden.

Bron: https://carleton.ca/chaimcentre/2020/the-social-media-megaphone-good-or-bad/

Coronavirus
veroozaakt-griep

Een dergelijke ziekte wordt niet enkel door het griepvirus veroorzaakt, maar door vele andere minder bekende virussen.

Tot deze virussen hoort nu onder andere het Corona virus, dat mensen jaarlijks infecteert en ziek maakt.

Niet enkel nu.


De volgende virussen veroorzaken griepachtige ziektes: 

 • Het griepvirus,
 • Het Corona virus,
 • Het parainfluenza virus,
 • Het RS virus,
 • Het Coxsackie virus,
 • Het Rhino virus,
 • De Adeno virussen,
 • En vermoedelijk nog andere virussen.

Als een arts een patiënt met griepachtige symptomen onderzoekt, dan is het voor hem vrijwel onmogelijk met zekerheid te zeggen, welk van de boven vermelde virussen de ziekte heeft veroorzaakt.

Enkel een laboratoriumonderzoek kan dit op een betrouwbare manier vaststellen.

Dus, als iemand zogenaamd de griep heeft, dan is hij slachtoffer geworden van een van de boven vermelde virussen. 

Iemand die al meerdere keren de griep heeft gehad, zal ongetwijfeld ook al eerder geconfronteerd zijn met het Corona virus, als de ziektekiem van zijn griep.

Lees hier de gehele nieuwsbrief van 23 maart

Epidemie met
natuurlijke-middelen
te voorkomen

Het vak epidemiologie zegt verder, dat de aanwezigheid van deze ziektekiemen op zich nog geen ziektes veroorzaakt, behalve bij mensen die daarvoor vatbaar zijn.

Het is dus niet de ziektekiem waarvoor we bang moeten zijn, maar voor de onkunde en slordigheid waarmee we onze eigen vatbaarheid creëren.

Hieruit volgt, dat de media in het belang van de mensen een grote dienst zouden kunnen bewijzen, als ze de volgende informatie zouden verspreiden:

 1. Er bestaan natuurlijke medicijnvrije manieren die deze vatbaarheid in grote mate verminderen of volledig stoppen.
 2. De meerderheid van de epidemieën zou zelfs zonder vaccinaties, slechts met behulp van natuurlijke middelen geminimaliseerd of volledig voorkomen kunnen worden.

We zouden het allemaal moeten begrijpen dat we niet voor de ziektekiemen bang moeten zijn, maar voor het feit dat we van de manieren die de vatbaarheid aanzienlijk verminderen of volledig doen verdwijnen nog steeds geen gebruik maken in brede kringen.

Krachtige steun
immuunsysteem

De meest efficiënte aanpak om ons immuunsysteem te versterken is een multivitamine, die ten minste uit 15 vitaminen, 10 mineralen en alle spoorelementen bestaat.

Over het slimme gebruik van multivitaminen heb ik een slechts 18 pagina’s tellende kernachtige publicatie geschreven onder de titel ’Vitaminen – De belangrijkste regel’.
 

Iedereen kan hieruit ideeën putten voor zichzelf.

De publicatie is beschikbaar op de website: drlenkei.nl.

Maar wat nog belangrijker is!

Naast de geldigheid van het hierboven vermeldde zou ik durven zeggen dat een voldoende hoeveelheid vitamine C en D op zich al een krachtige steun kan zijn.


Het gebruik van alleen deze twee vitaminen (Vitamine C en Vitamine D) kan er al in hoge mate toe bijdragen, dat we beschermd worden tegen een infectie.


Dokter Gábor Lenkei