Waarom wordt de ondersteuning van ons immuunsysteem genegeert?

Waarom wordt de ondersteuning van ons immuunsysteem genegeert?
30 maart 2020 lenkeisupport

“Het Corona virus is ook bij ons aangekomen en al proberen wij ons daarvoor door vrijwillige of door de overheid opgelegde quarantaine te verstoppen, we staan met onze handen omhoog wachtend op zijn aanval.”

“Het zou beter zijn om de ondersteuning van het immuunsysteem te benadrukken, omdat dit systeem bijdraagt aan de afzondering en vernietiging van deze agressor (agressor = aanvallend virus).”

Professor Dr. György Csaba


Deel III

Een efficiëntere
aanpak van Corona

Op donderdag 12 maart 2020 verscheen op de website van het MOK (Hongaarse Artsenvereniging) het standpunt van de Hongaarse arts, Professor Dr. György Csaba, lid van de MTA (De Hongaarse Wetenschappelijke Academie), over de rol en het belang van vitaminen, mineralen en spoorelementen in de strijd tegen het Corona-virus.

Ik ben heel blij dat zo een uitstekende wetenschapper hiervoor opkwam.

Ik heb de oorspronkelijke tekst wat ingekort en de wat moeilijk te begrijpen passages eruit gehaald.

Naast de onvermijdelijke vreemde woorden, heb ik in voetnoten de betekenis toegevoegd.

U kunt het volledige artikel in zijn oorspronkelijke vorm op de website van het MOK lezen.

De mededeling verscheen onder de volgende titel:

Bestaat er een efficiëntere aanpak tegen het corona virus dan de het wassen van de handen met zeep?


Deskundige
mening

De site introduceert het schrijven van de professor zoals volgt:

“Onze collega professor emeritus* Dr. György Csabaheeft zijn deskundige mening met ons gedeeld en wij vinden die zo waardevol dat we deze zowel aan onze collega’s als aan de gehele bevolking bekend willen maken.

Hartelijk dank voor zijn werk!”

* Opmerking: de eretitel professor emeritus is een onderscheiding, die enkel gepensioneerde professoren kan toegekend worden voor hun gehele levenswerk.

Hierbij een samenvatting van het artikel van de professor:

Benadrukken
ondersteuning
immuunsysteem

Het Corona virus is ook bij ons aangekomen en al proberen wij ons daarvoor door vrijwillige of door de overheid opgelegde quarantaine te verstoppen, we staan met onze handen omhoog wachtend op zijn aanval.

Want hoe kan je het anders noemen als deskundige dienstdoende artsen als eerste advies het wassen van de handen met warm water en zeep aanbevelen tegen een virale ziekte die zich via de luchtwegen en druppelinfectie verspreidt?

Het zou beter zijn om de ondersteuning van het immuunsysteem te benadrukken, omdat dit systeem bijdraagt aan de afzondering en vernietiging van deze agressor (agressor = aanvallend virus).

Verdediging tegen
virale ziektes

Het immuunsysteem kan met behulp van bepaalde voedingsstoffen sterker gemaakt, gestimuleerd worden.

De meest bekende zijn bepaalde vitaminen en spoorelementen.

Bepaalde voedingsstoffen, die niet opgenomen zijn in de categorie van medicijnen, zorgen grotendeels voor de versterking van de aangeboren immuniteit, wat een bijzonder belangrijke rol kan spelen bij de verdediging tegen virale ziektes, die met vaccinaties niet voorkomen kunnen worden.

Deze voedingsstoffen zijn de volgende:

Voedingsstoffen
die immuunsysteem
versterken

Vitamine C (ascorbinezuur)

Albert Szent-Györgyi kreeg in 1937 de Nobelprijs onder andere voor de identificatie van vitamine C.

Linus Pauling, een andere Nobelprijswinnaar, vestigde ongeveer 50 jaar geleden de aandacht op de beschermende functie van deze vitamine tegen de luchtwegeninfecties.

De stimulerende werking op het immuunsysteem werd al meerdere keren bewezen, maar tegelijk door anderen in twijfel getrokken.

In het geval van hypovitaminose C* komt neusverkoudheid in een zwaardere vorm voor en duurt ook langer.

De preventief gebruikte vitamine C kuur zal er bij neusverkoudheid voor zorgen dat het minder vaak en minder lang voorkomt.

Pauling en later ook vele anderen hebben deze werking van vitamine C met een groot aantal onderzoeken kunnen bewijzen.

Met een megadosis* vitamine C kon men in 85% van de gevallen het ontstaan en de hevigheid van griep verminderen, met name bij kinderen.

Indien deze vitamine werd gecombineerd met zink, werd de werking nog efficiënter.

* Hypovitaminose C = Wanneer de hoeveelheid vitamine C die ons ter beschikking staat onvoldoende is.
* Preventief = Bedoeld om iets schadelijks te voorkomen
* Megadosis – grote hoeveelheden

Dr. Rath on micronutrients and the immune
System: New York State Hospitals Treating
Coronavirus Patients With High Doses Of Vitamin C


Vitamine D

Het gebrek aan vitamine D uit zich in een grotere vatbaarheid voor infectieziektes.

Het gebrek aan vitamine D vergroot het aantal luchtweginfecties.

Vitamine E

Bij oudere mensen helpt vitamine E tegen luchtweginfecties, het vermindert de frequentie van neusverkoudheid en het helpt in het algemeen het aantal infectieziektes te dalen met 30%.

Het gebrek aan deze vitamine vermindert de werking van het immuunsysteem, wat met inname hersteld kan worden.

Het ondersteunt de efficiëntie van het immuunsysteem, vooral bij oudere mensen.

Zink

Zink vermindert het voorkomen en de duur van neusverkoudheid, aangezien dit mineraal het immuunsysteem in een positieve richting reguleert.

Selenium

Bij een tekort aan selenium verandert het griepvirus in een variant met sterkere pathogeniteit*.

Een overdosis aan selenium vergroot de kansen tot genezing bij virale infecties.

De gezamenlijke werking van zink en selenium zorgt voor een versterking de werking van de immuuncellen.

* Pathogeniteit = ziekteverwekkend vermogen

Vitaminen in
wapenarsenaal
geneeskunde!

Dit alles berust op slechts enkele van de vele artikels* die de aandacht vestigen op het belang van de vitaminen en spoorelementen bij de ondersteuning van het immuunsysteem.

Het is hoogste tijd, dat vitaminen en spoorelementen (de hierboven vermeldde zink, selenium en andere spoorelementen) hun welverdiende plaats krijgen in het ‘wapenarsenaal’ van de geneeskunde.

Het staat buiten kijf dat ook andere vitaminen, mineralen en spoorelementen een essentiële rol spelen bij de regulering (en stimulatie) van het immuunsysteem.

De beschikbare wetenschappelijke informatie bevestigt dat de ondersteuning van het immuunsysteem een werkzame aanpak zou zijn bij het vermijden van ziektes.

* Zie verder voor de lijst van de gebruikte wetenschappelijke artikelen

Hartelijk dank
professor Csaba!

Tot zo ver het geciteerde deel uit de mededeling van de professor.

Zoals ik het hiervoor heb vermeld, kan het volledige schrijven op de website van de Hongaarse Artsenvereniging gelezen worden.

Mijn toevoeging:

Geachte Professor Csaba, hartelijk dank!

In naam van ons allemaal.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Gábor Lenkei

Budapest, 16 maart 2020

De wetenschappelijke artikelen waarnaar professor dr. Csaba verwijst (terug te vinden op PubMed):

 1. Johnston CS et al. Nutrients, 2572-2583 (2014)
 2. Douglas RM et al. Cochrane Database Syst Rev CD000980 (2004)
 3. Gorton HC, Jatvis K. J Manipulative Physiol Ther 22, 530-533 (1999)
 4. Hemila H. Scand J Infect Dis 26, 1-4 (1994)
 5. Hemila H. Int J vitam Nutr Res 67, 329-335, 1997
 6. Hemila H, Med Hypotheses 52, 171-178, 1999
 7. Maggini S. et al. J Int Med Res 40, 28-42, 2012
 8. Laaksi I. Proc Nutr Soc 71, 90-97, 2012
 9. Cantorna M. Infect Immun 84, 3094-3096 , 2016
 10. Bartley J. J Laryngol Otol 124, 465-469, 2010
 11. Bartley J, Expert Rev Anti Infect Ther 8, 1359-1369 , 2010
 12. Pham H et al. Int J Environ Res Public Health 16, 2019
 13. Laaksi I et al. Am J Cli Nutr 86, 714-717, 2007
 14. Zittermann A, et al, Eur J Med Res21 14, 2016
 15. Xiao L. et al. Br J Nutr 114, 1026-1034 , 2015
 16. Mao S, Huang S., Scand J infect Dis 45, 696-702, 2013
 17. PLoS One 8, e 65835, 2013
 18. Wintergerst ES, et al. Ann Nutr Metab 51, 301-323, 2007
 19. Meydani SN, Ann N.Y. Acad Sci 1031, 214-222, 2004.
 20. Lee GY, Nutrients 10, 2018
 21. Lewis ED, IUBMB 71, 487-494, 2019
 22. Pekmezci D. Vitam Horm 86, 179-215, 2011
 23. Valentiner-Branth, Ugeskr Laeger 174, 36-38, 2012
 24. Gammoh NZ, Rink L. Nutrients 9, 29,2017
 25. Borel P et al. Crit Rev Food Sci Nutr 55, 1193-1205 , 2015
 26. Granger M, Eck P. Adv Food Nutr Res 83, 281-310, 2018
 27. Steinbrenner H et al. Adv Nutr 6, 73-82, 2015.
 28. Ferencik M, Ebringer L. Folia Microbiol (Praha) 48, 417-426, 2003
 29. Csaba G, Acta Microbiol Immunol Hung 66, 1-17, 2019
 30. Csaba G, Orv Hetil 159, 1655-1663 , 2018
 31. Csaba G., Riv Biol 100, 461-474, 2007.