Waarom zien we cholesterol als een gevaarlijke stof?

Waarom zien we cholesterol als een gevaarlijke stof?
27 juli 2020 lenkeisupport


Dokter Gábor Lenkei

Een dogma
is geboren

Mensen zoeken voortdurend verklaringen voor wat ze ervaren.

Dat is normaal.

Ofwel ontdekken ze de echte verklaring, ofwel formuleren ze, zolang ze het niet weten, een vermoeden.

Dat wil zeggen: een theoretische mogelijkheid die de ervaringen lijkt te verklaren.

Een van de belangrijkste eigenschappen van een dogma, is dat een oorspronkelijk onschadelijke theoretische veronderstelling een onaantastbare wetmatigheid  wordt.

Bij gebrek aan bewijs.

Geen-wetenschappelijk
bewezen feit

Vanaf dan kan het echter niet langer onschadelijk  genoemd worden!

Hoe gebeurt dit?

De veronderstelling wordt doorgegeven van generatie op generatie.

En na verloop van tijd vergeten de “erfgenamen” dat de theorie oorspronkelijk slechts een veronderstelling was.

En geen wetenschappelijk bewezen feit.

Zo vergeten ze ook dat na verloop van tijd bewezen kan worden dat het vermoeden fout was.

Dat vergeten ze en na een tijdje zijn ze er zelf ook al van overtuigd dat zij de ‘waarheid’ kennen en verdedigen deze.

Het is zelfs mogelijk dat ze dat echt geloven, zonder daarbij kwade bedoelingen te koesteren.

Maar dat verandert niets aan de feiten.

Als we vergeten dat een veronderstelling alleen maar een mogelijke theoretische verklaring was, dan kan de theorie verstenen tot een dogma dat met hand en tand wordt verdedigd.

Veronderstelling

In 1988 lichtte een handboek* de veronderstelde schadelijkheid van cholesterol toe.

De belangrijkste zin van die toelichting was de volgende:

“Volgens de huidige veronderstelling…”

Die vier woorden waren toen de sleutel, en zijn dat nu nog!

“Volgens de huidige veronderstelling…”

Het toenmalige handboek beschreef die veronderstelling volgens de regels van de wetenschap: in kleine lettertjes en afgescheiden van de andere tekst.

De veronderstelling was de bewuste theorie rond het gebrek aan cholesterolreceptoren.

Een veronderstelling die misschien, misschien ook niet, een verklaring biedt voor aderverkalking en andere ziektes die worden toegeschreven aan cholesterol.

* Ferenc Guba: Orvosi biokémia tankönyv (Leerboek medische biochemie, 1988)

Verplichte
denkwijze

Toen werd het nog maar een veronderstelling genoemd, later werd het – zonder bewijs, inderdaad – een verplichte denkwijze.

Geen discussie! Punt uit!

Als de verklaring slechts een veronderstelling is, dan is het mogelijk dat ze klopt, maar ook dat ze niet klopt.

Hoe leuk die theorie ook is.

Het is alleen een theoretische veronderstelling, en nog geen bewezen feit.

Het probleem is het volgende:

Die veronderstelling, die slechts een mogelijke theoretische verklaring was, is tegenwoordig een verplicht geldende waarheid geworden, die men niet in twijfel mag trekken.
 
Een waarheid die men zonder enige twijfel moet aanvaarden.

Maar die theorie is sindsdien niet bewezen.

Het is geen bewezen wetenschappelijk feit geworden dat alle twijfel kan uitsluiten.

Er is zelfs heel wat mis mee, zoals u in mijn boek ‘Cholesterol is niet Schadelijk’ kunt lezen.

Een theorie
werd dogma

Tegenwoordig zou men met gigantische rode letters en goed zichtbaar moeten schrijven:

Opgelet, beste vriend!

Dit was enkel een veronderstelling.

Een theorie!

En ook vandaag is het nog niet meer dan dat!

Let op, neem dat niet zomaar aan!!!

De mogelijke theoretische verklaring van toen is nu een onbetwistbaar dogma geworden.

Een dogma waarin men verplicht moet geloven!

Geen discussie, gewoon geloven. Punt uit!

Die bewuste
‘macht’

Ik denk dat bij dit proces ook een grote rol was weggelegd voor die bewuste macht die door de geschiedschrijvers een belangrijke factor werd genoemd.

In ons geval gaat het om de macht die er (onder andere) baat bij heeft dat het cholesteroldogma blijft bestaan.

Deze macht heeft aan ons, artsen, het geloof opgedrongen dat de cholesteroltheorie niet in twijfel mag worden getrokken.

Ze heeft dat zo gedaan dat zelfs een wijze opmerking in een handboek (“volgens de huidige veronderstelling”) in de mist verdween.

Die macht heeft met haar luidkeelse propaganda al de rest verdrukt.

Artsen ingepakt
met dogma

Het is misschien zelfs niet eens meer in ons opgekomen dat we het officiële standpunt in twijfel mogen trekken.

Want iedereen aanvaardde het.

En als zoveel mensen erin geloven, moet het wel waar zijn.
 
Die bewuste macht heeft decennialang alles op alles gezet.

Ze heeft daarbij geen moeite gespaard.

Ze is blijven wringen tot het paste…

Mij lijkt het alsof die bewuste macht er goed in is geslaagd om ons, artsen, volledig in te pakken met het ‘cholesterol is schadelijk’ dogma.

Meer en meer
medicijnen

Al in 2003 begon het bij mij te knagen.

Ik vroeg me af – met het oog op de toekomst – in hoeverre deze bewuste macht gevaarlijk zou kunnen zijn.

De macht die er belang bij heeft dat er meer en meer medicijnen verkocht worden.

Toen al probeerde ik in te schatten welke invloed deze macht zou hebben op onze toekomst.

Ze heeft immers een heel arsenaal aan middelen:

  • Vervalste wetenschappelijke publicaties;
  • Artsen die bij hun beslissingen worden beïnvloed door hun financiële belangen;
  • Gigantische reclamecampagnes;
  • Een stoomwals van een propagandamachine;
  • En ga zo maar door.

Onafhankelijkheid
geschaad

In hoeverre gaat dit in tegen de vrijheid en onafhankelijkheid van ons, artsen?

Want het is onze verplichting om de belangen van de mensen op een onbevooroordeelde manier te behartigen.

En dat op strikt wetenschappelijke basis.

Toen al ben ik tot de vaststelling gekomen dat onze onafhankelijkheid in grote mate was geschaad.

Toen al ben ik tot de vaststelling gekomen dat ten gevolge daarvan ook onze wetenschappelijke denkwijze – die volledig onafhankelijk zou moeten blijven – was geschaad.

Voor mij leek het duidelijk dat zelfs de artsenopleiding steeds vaker de belangen behartigt van producenten en distributeurs van cholesterolverlagers en andere wondermiddelen.

En dat in veel grotere mate dan veilig en aanvaardbaar zou zijn.

Mijn analyse heb ik meegedeeld in mijn boek ‘Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid’.

Erop vertrouwend dat het zou lukken om dat foutlopende proces te veranderen.

Dokter Gábor Lenkei

Uit het boek ‘Cholesterol is niet schadelijk’ van dokter Gábor Lenkei