Was deze verwoestende Lockdown wel terecht?

Was deze verwoestende Lockdown wel terecht?
27 april 2020 lenkeisupport

12 maart 2020

WHO kondigt
pandemie aan

De Wereld Gezondheidsorganisatie verklaart de uitbraak van COVID-19 een PANDEMIE.

Vind hier de aankondiging op website WHO

Dit leidde tot een Lockdown van de bevolking in de meeste landen van de wereld.

Maar kunnen wij de Wereld Gezondheidsorganisatie eigenlijk wel vertrouwen?

Is de Wereld Gezondheidsorganisatie een onafhankelijke organisatie die de gezondheidsbelangen van de bevolking bewaakt?

Welke stichtingen hebben invloed op het beleid?

Rol Rockefeller
en Gates in
WHO

“De afgelopen jaren is er een groeiend debat over welke rol stichtingen zouden moeten spelen in het wereldwijde gezondheidsbeheer in het algemeen, en in de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) in het bijzonder. 

Een groot deel van deze discussie draait om de gigantische filantropie van vandaag, de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’, en de invloed ervan op de agenda en modus operandi van de gezondheidzorg. 

Toch zijn dergelijke invloeden niet nieuw. 

De Rockefeller Foundation (RF), de ongeëvenaarde gezondheidsfilantroop van de twintigste eeuw, had grote invloed bij de vorming van de WHO en onderhield er lange en complexe relaties mee, zelfs toen beide instellingen in de loop van de tijd veranderden.”

* Backstage: the relationship between de Rockefeller Foundation and the World Health Organization, Deel I: 1940s-1960s.

Vind hier dit artikel op PubMed

Macht over
mensheid?

Onderzoeksjournalisme, zoals het tegenwoordig heet, onthult de lobby’s die streven naar macht over de mensheid.

En dat spelletje onttrekt zich aan ons gezichtsveld.

Deze groeperingen hebben zich een belangrijke insteek eigen gemaakt, één van de voornaamste drijfveren van Rockefeller, en dat is ‘concurrentie is een zonde’.

Hun inzet is totale controle over een aantal gebieden en industriën en helaas lijkt het erop dat ze hierin slagen.

Een aantal van deze levensgebieden zijn:

  • Bank- en financieringswezen
  • Energie
  • Informatietechnologie
  • Media
  • Wapenhandel en -productie
  • Educatie
  • Voedselproductie/-verwerking
  • Medicijnen, etc.

Dit imperium is werkzaam op de achtergrond en speelt een schaakspel met stukken die in feite de volkeren der aarde voorstellen.

Onzichtbare
regering

Er is een tijd geweest dat politici zich hierover uitspraken.

Theodore Roosevelt (1858–1919), 26ste president van de Verenigde Staten, deed de volgende uitspraak:

“Achter de zogenaamde regering bevindt zich een onzichtbare regering, die geen trouw gezworen heeft of verantwoordelijkheid erkent aan het volk.

Deze onzichtbare regering vernietigen, deze goddeloze alliantie tussen corrupte bedrijven en corrupte politiek vermorzelen is de eerste taak die een staatsman zich heden ten dage moet stellen.” 

President Theodore Roosevelt (1858 – 1919)

Dit is geen courant agendapunt meer.

En ondertussen zijn de machten op de achtergrond sterker dan ooit.

 

Manipulatie
regeringen

Veel onderzoekers weten dat ze eerst de financiële touwtjes van de wereld in handen hebben gekregen en dat ze nu politiek aan de touwtjes trekken.

Ze duwen landen de schulden in en chanteren en manipuleren regeringen.

Het is de gewoonste zaak van de wereld voor hen om personen die zich nuttig en plooibaar opstellen in hoge posities te plaatsen en politici die niet gehoorzamen en werkelijk iets voor hun land willen betekenen van hun plek te verwijderen.

Zijn politici dan niets anders dan schaakstukken?

Totale
controle

Dit zijn de machten die achter de globalisatie zitten.

Concurrentie is zonde, luidt hun devies.

Hun doel is het uitschakelen van de concurrentie en de totale controle in handen krijgen.

Hierbij wordt vrij denken beschouwd als een vijand die concurrentie mogelijk maakt.

Wat hen betreft is wat er rest aan mensenrechten nog te veel.

Er zijn analisten die stellen dat er redenen verzonnen worden om wetten in werking te stellen waarmee men dichter bij de alleenheerschappij komt.

En ze schuwen geen enkel middel om dit doel te bereiken.

Zaaien van
angst

Eén zo’n middel is het zaaien van angst.

Veel auteurs opperen dat de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 de doeleinden van deze groepering geen windeieren hebben gelegd.

Het is ook deze groep die het onjuiste beeld in de wereld heeft geroepen van een gevaarlijk Irak in het bezit van massavernietigingswapens.

Vandaag de dag weet ook de gemiddelde burger dat de oorlog tegen Irak onterecht was en op valse gronden is ontketend.

Farma van de
kaart vegen

Wat de farmaceutische industrie betreft, stelt dr. Matthias Rath dat als de waarheid boven water was gekomen de farmaceutische giganten wellicht waren geconfronteerd met forse georganiseerde schadeclaims voor de dodelijke bijwerkingen van bepaalde medicijnen – claims die hun voortbestaan in gevaar konden brengen.

Daarnaast zijn er veel wetenschappelijke ontdekkingen die de werkzaamheid van natuurlijke behandelingen op basis van voedingssupplementen hebben aangetoond. 

Deze twee factoren bij elkaar zouden voldoende geweest kunnen zijn om de farmaceutische industrie van de kaart te vegen.

Hoe ver zouden
zij gaan voor
controle?

Ik wil u op dit punt herinneren aan wat tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Carl Pauling* tegen dr. Rath zei:

* Pauling is de enige wetenschapper die twee ongedeelde Nobelprijzen heeft gewonnen. Hij ontving in 1954 de Nobelprijs voor de Scheikunde en in 1962 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede in verband met zijn strijd tegen bovengrondse atoomproeven.

“Je ontdekkingen zijn voor miljoenen mensen van dusdanig belang dat ze complete industrieën bedreigen.

Er zouden oorlogen ontketend kunnen worden alleen maar om te voorkomen dat deze baanbrekende ontdekkingen wijd en zijd aanvaard worden.

De tijd om hiertegen op te treden is aangebroken!”

Dr. Gábor Lenkei

* Uit het boek ‘Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid’ van dr. Gábor Lenkei