Wat is belang van micronutriënten bij hedendaagse voeding?

Wat is belang van micronutriënten bij hedendaagse voeding?
29 juni 2020 lenkeisupport

“Micronutriënten, dus vitaminen, mineralen en spoorelementen, moeten in voldoende hoeveelheden en in de juiste balans ingenomen worden.
 
De juiste verhouding is van vitaal belang.
 
Micronutriënten spelen een uiterst belangrijke rol op verschillende punten in onze stofwisseling.
 
Onze stofwisseling is een uiterst complex en fijn afgesteld systeem.
 
Vitaminen en andere micronutriënten kunnen hun taak alleen naar behoren verrichten als ze samenwerken.”

Dokter Gábor Lenkei


Wat is het
probleem?

Laten we eens samenvatten voor welke problemen we ons gesteld zien:


1. Onvoldoende micronutriënten*

De producten van de moderne voedingsindustrie bevatten onvoldoende micronutriënten*.

Die moeten we aanvullen.

* Micronutriënten: vitaminen, mineralen en spoorelementen (spoorelementen zijn ook mineralen maar die alleen in heel kleine hoeveelheden nodig zijn voor het lichaam)

2. Groenten ontoereikend

Onze huidige groenten en fruit zijn ontoereikend als dagelijkse leveranciers van vitaminen, mineralen en spoorelementen.


3. Groenten hadden meer kwaliteit

De voorlopers van onze groenten en fruit waren aanzienlijk rijker van samenstelling.

Volgens onderzoek uitgevoerd door dr. Colgan bevat een bord geroosterde muesli tegenwoordig nog maar twintig Internationale Eenheden (IE)* vitamine E, terwijl onze dagelijkse behoefte drie- tot vierhonderd Internationale Eenheden bedraagt.

* Internationale Eenheid [IE, International Unit, IU] = Het is een maateenheid die op een Internationale Eenheid gebaseerd is. Ze bepaalt niet het gewicht van de vitamine (vb. A, D, E), maar bepaalt de biologische invloed op het lichaam en dat in eenheden uitgedrukt. 200 IU vitamine D wekt half zoveel biologische werking op als 400 IU. Deze maateenheid wordt bij vitamines gebruikt, waarvan er chemisch gezien meerdere vormen bestaan die een verschillende efficiëntie hebben. Het heeft als doel de maateenheid uit te drukken opdat de biologische efficiëntie uniform is.

4. Smaakstoffen bedreigen

De kunstmatige smaakstoffen van de voedingsindustrie bedriegen ons biologische systeem.

Ze prikkelen de eetlust en werken dwangmatige consumptie in de hand.


5. Gifstoffen kwijtraken

Het lichaam, dat al lijdt onder kwalitatief voedseltekort en gebrek aan voedingsstoffen, wordt nog eens extra belast door het grote aantal chemische stoffen dat het kwijt moet.

En dit vergroot weer onze behoefte aan micronutriënten.

Het is niet langer afdoende om de tekorten aan micronutriënten te corrigeren.

We moeten voldoende binnenkrijgen om alle gifstoffen in het lichaam te neutraliseren.


6. Verrijking is een marketingtrucje

Het verrijken van moderne voedselproducten met vitaminen – zoals u dat in reclames ziet – is een marketingtrucje.

Kijk vooral goed naar wat er werkelijk aan vitaminen is toegevoegd.


7. ADH garandeert gezondheid niet

Het doel van de ADH (ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) is om u afnemer van het farmaceutisch kartel te maken.

De ADH garandeert uw gezondheid niet.


8. Slechts op de been gehouden

U wordt slechts op de been gehouden – net als Hitler’s soldaten, die slag moesten leveren op een minimale dosis vitamine C.


9. Onderzoeken genegeerd

Een overrompelend aantal onderzoeken dat wijst op de werkelijk benodigde hoeveelheid micronutriënten wordt achterovergedrukt of domweg genegeerd.


10. Onjuiste opvattingen

Veel mensen koesteren onjuiste opvattingen over voedingssupplementen.


Niet makkelijk
gezond eten

Het is tegenwoordig niet makkelijk om gezond te eten.

De meesten van ons hebben de tijd niet om de hele dag achter natuurproducten aan te gaan.

Wat kunnen we dus het beste doen?

Het helpt al een beetje als u voeding koopt met zo min mogelijk toevoegingen: kunstmatige smaak- en kleurstoffen en conserverings-middelen.

Maar deze helemaal vermijden is onbegonnen werk.

Zoetbehoefte
en vitamine C

Verder raad ik u aan om kunstmatige zoetstoffen te mijden.

Er is geen bewijs dat ze niet schadelijk zijn.

Suiker is ook niet goed, maar misschien nog altijd minder slecht.

Internet staat bol van de artikelen over de schadelijke effecten van aspartaam.

Er worden talloze producten kunstmatig gezoet, van kauwgom tot limonade en zelfs yoghurt.

Een onbedwingbare behoefte aan zoetigheid is meestal een symptoom van een ernstig tekort aan vitamine C.

Een megadosis vitamine C (5 tot 10 gram) lost dit vaak op.

Vitamine C
en roken

Als iemand er niet in slaagt om te stoppen met roken, moet hij voor elke sigaret die hij rookt, afhankelijk van hoe sterk de sigaret is, 50 tot 100 milligram extra vitamine C nemen.

Suiker en
B1-tekort

Wanneer iemand erg veel suiker en geraffineerde bloem gebruikt, ontstaat er een vitamine B1-tekort.

Iedereen kan zien dat kinderen opgefokt en uitgeput raken als ze veel zoetigheid eten.

In dat geval hebben ze een ernstig vitamine B1-gebrek.

Als een kind slecht slaapt en veel nachtmerries heeft, moet het niet naar een psycholoog.

De oplossing moet gezocht worden in minder zoetigheid en meer vitamine B1.

Dit komt bij kinderen sneller tot uiting, maar het verhaal gaat net zo goed op voor volwassenen.

Vitamine B1 en
mentale activiteit

Vitamine B1 is noodzakelijk voor mentale activiteit.

Als we intens mentaal werk verzetten, kunnen we in één à twee uur wel 100 milligram B1 verbranden.

En met die dosis van anderhalve milligram B1 van de ADH kunnen we ons dus niet lang concentreren.

Bij een tekort aan vitamine B1 wordt iemand onoplettend en afwezig.

Als kinderen op school niet goed opletten of lastig zijn, kan dit heel goed het resultaat zijn van een gebrek aan voedingsstoffen.

Vitamine B1 is mede noodzakelijk voor het verwerken van alcohol.

Juiste balans en
hoeveelheden

Deze lijst is vrijwel eindeloos, maar het punt is dat micronutriënten, dus vitaminen, mineralen en spoorelementen, in voldoende hoeveelheden en in de juiste balans ingenomen moeten worden.

De juiste verhouding is van vitaal belang.

Micronutriënten spelen een uiterst belangrijke rol op verschillende punten in ons stofwisselingsproces.

Onze stofwisseling is een uiterst complex en fijn afgesteld systeem.

Het is een systeem in de engste zin van het woord, dat wil zeggen dat verschillende onderdelen voor hun werking van elkaar afhankelijk zijn.

Vitaminen en andere micro-nutriënten kunnen hun taak alleen naar behoren verrichten als ze samenwerken.

Misbegrip over
‘overdosis’

Veel processen moeten opeenvolgend of juist tegelijkertijd plaatsvinden.

Voorbeelden:


Vitamine B6 en Vitamine B12

De ervaring leert dat vitamine B6 alleen het gewenste effect sorteert als het kan samenwerken met vitamine B12.


Vitamine B6 en Vitamine B12

Zo is het ook een wetenschappelijk feit dat wanneer iemand teveel vitamine B1 en calcium gebruikt, een vitamine C-gebrek optreedt en symptomen van beginnende scheurbuik ontstaan.

Een mild geval van scheurbuik, dat wel, met tandpijn en bloedend tandvlees.


Maar wat er gebeurt, is duidelijk: bij een overdosis van één vitamine kunnen deficiëntiesymptomen van een andere vitamine optreden.

Wat de medische wetenschap in dit geval met overdosis bedoelt, is in wezen een tekort aan een andere vitamine.


Juiste verhouding,
geen overdosering

Eén micronutriënt veroorzaakt bepaalde effecten in het systeem – er vinden veranderingen plaats – maar een andere vitamine of een ander micronutriënt is noodzakelijk om het proces af te ronden.

Ze kunnen alleen functioneren als wederzijds afhankelijk systeem.

Micronutriënten moeten in de juiste verhouding aanwezig zijn.

Als dit het geval is, kan er van overdosering geen sprake zijn.

Een teveel wordt uitgescheiden.


Minimale inname
vitaminen

Laten we alles eens in zijn verband plaatsen.

De minimale inname van vitamine C blijkt 500 milligram te zijn.

Naar aanleiding van bevindingen van de moderne wetenschap wordt aanbevolen de dagelijkse inname van vitamine E niet beneden de 400 Internationale Eenheden te laten vallen.

Waarom?

Laten we eens kijken wat de reguliere geneeskunde hierover meldt:


“In mei 1993 publiceerde het gerespecteerde New England Journal of Medicine een onderzoek uitgevoerd onder 130.000 personeelsleden in de gezondheidszorg.

De resultaten tonen aan dat hoge doses vitamine E de kans op een hartaanval of beroerte bij mannen en vrouwen aanzienlijk verlagen.

De onderzoekers wijzen erop dat het bijna onbegonnen werk is om voldoende vitamine E uit voeding te onttrekken en zij adviseren dan ook – en worden daarin gesteund door het behoudende editorial board van het medische tijdschrift – de inname van voldoende vitamine E.

Benodigde
hoeveelheden

OK, we hebben nu de noodzakelijke hoeveelheden van twee vitaminen bepaald: C en E.

Met deze twee vitaminen als referentiepunt kunnen we vervolgens de benodigde hoeveelheid van de overige micronutriënten bepalen.

En dan bedoelen we hier de samenstelling voor gezonde mensen.

Wat ik u hier bied, is een uitgebalanceerde samenstelling voor gezonde mensen.

Dokter Gábor Lenkei

* Uit het boek ‘Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid’ van dokter Gábor Lenkei