Wat is een krachtige-steun voor uw imuun- systeem?

Wat is een krachtige-steun voor uw imuun- systeem?
16 maart 2020 lenkeisupport

Waarom zo’n paniek over het Corona-virus.

Feiten over de normale griep:

 • Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%.
 • Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch.
 • Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 250.000 tot 500.000 doden.
 • Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep.
 • Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. 
 • Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen zoals ouderen (circa 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) of personen met een chronische aandoening.
 • In de periode van 2008 tot en met 2018 is er een geleidelijke toename zichtbaar in het jaarlijkse aantal doden tijdens de griepperiode.
 • In het eerste kwartaal van 2018 was de griepsterfte zelfs uitzonderlijk hoog in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schatte de oversterfte op 9444 gevallen, de hoogste oversterfte ooit gemeten.
[bron: Wikipedia]

Deel I

Hoe gezondheid
te bewaken

Mijn naam is Dr. Gábor Lenkei; ik ben arts.

Ik kreeg verschillende vragen om gedetailleerd uitleg te geven over mijn standpunt in verband met het Corona virus.

Ik wil deze vragen met plezier beantwoorden.

Op de eerste plaats wil ik u als belangrijkste informatie meegeven wat wij voor het bewaken van onze gezondheid kunnen doen.

In de verdere delen zal ik dan meer informatie verstrekken onder de volgende onderwerpen:

 • Wat is het virus? Wat moeten we daarvan weten? Hoe werkt het?
 • Wat moet u weten van de ziekte die door het Corona virus wordt veroorzaakt?
 • Waarom vind ik het belangrijk dat u kalm blijft en niet in paniek raakt? Met welke informatie kan ik u hierbij helpen?

Wie ben ik?

Ik wil u eerst een idee geven, voor diegenen die me nog helemaal niet of nauwelijks kennen, wie ik ben.

Ik ben aan de Medische Universiteit van Debrecen met summa cum laude afgestudeerd in 1986.

Ik werkte als arts-klinisch onderzoeker, internist en als gynaecoloog.

Mijn vakgebied als arts-klinisch onderzoeker was medische microbiologie, of de wetenschap van bacteriën en virussen die als ziekteverwekkers beschouwd worden.

Voor diegenen, die mij niet kennen, en er geen idee van hebben hoe ik al tienduizenden mensen persoonlijk geholpen heb, wil ik duidelijk maken dat ik de hieronder te vinden adviezen al sinds 2003 geef.

Dat is intussen al 17 jaar, namelijk sinds de publicatie van de eerste editie van mijn boek met als titel ’Censuur – Wat u niet mag weten over onze gezondheid’. 

Mijn visie
op gezondheid

Op de huidige situatie voelde ik mij niet zozeer geroepen om te reageren.

In alle boeken die ik sinds 2003 gepubliceerd heb, kan iedereen kennis maken met mijn visie op gezondheid.

Ik herhaal dus eigenlijk informatie die ik al lange tijd met iedereen deel, met name met hen die werkelijk benieuwd zijn te weten wat zij ter bescherming van de gezondheid kunnen doen.

Ik probeer ook politieke besluitnemers van mijn zaak te overtuigen.

Daarom heb ik de boeken met mijn bevindingen talrijke keren als cadeau naar de politieke leiders van mijn land gestuurd, ongeacht welke regering aan de macht was.

Laten we van
start gaan

Wat kunnen we heel snel in het belang van onze gezondheid doen?

De meest efficiënte aanpak om ons immuunsysteem te versterken is een multivitamine, die ten minste uit 15 vitaminen, 10 mineralen en alle spoorelementen bestaat.

Over het slimme gebruik van multivitaminen heb ik een slechts 18 pagina’s tellende kernachtige publicatie geschreven onder de titel ’Vitaminen – De belangrijkste regel’.

Iedereen kan hieruit ideeën putten voor zichzelf.

De publicatie is beschikbaar op de website: drlenkei.nl.

Maar wat nog belangrijker is!

Naast de geldigheid van het hierboven vermeldde zou ik durven zeggen dat een voldoende hoeveelheid vitamine C en D op zich al een krachtige steun kan zijn.

Vitamine C

De minimale dagelijkse portie vitamine C is berekend op 40 milligram per kilo lichaamsgewicht.

 • In het geval van een vrouw van 50 kg is dat 50 X 40 = 2.000 milligram, dus 2 gram.
 • In het geval van iemand met een lichaamsgewicht van 100 kg is het 100 X 40 = 4.000 milligram, dus 4 gram.

Dit is de minimale portie.

Mensen die juist geïnformeerd en ervaren zijn nemen minstens de dubbele of driedubbele hoeveelheid in.

Elke dag, niet enkel tijdens de ’hysterische epidemieën’.

Ik ben niet de enige die beweert dat het gebruik van vitamine C een effectieve ondersteuning kan zijn bij de versterking van het immuunsysteem.

Professor dr. Albert Szent-Györgyi – die onder andere voor zijn onderzoek naar vitamine C de Nobelprijs heeft gekregen – heeft ons dit ook geleerd.

Hij sprak ook over zijn eigen ervaringen.
Hij vertelde dat hij, toen hij 84 jaar was, een longontsteking had opgelopen, waarvan hij niet goed kon herstellen.

Hij heeft toen zijn dagelijkse portie vitamine C van 1000 milligram (1 gram) naar 8000 milligram (8 gram) verhoogd.

Hierna genas hij zeer snel.

Maar, niet alleen deze Nobelprijswinnaar is deze mening toegedaan.

De versterkende werking van de vitamine C op het immuunsysteem is zo onmiskenbaar, dat zelfs de algemeen bekende ’vitamine-sceptische’ autoriteiten van de Europese Unie dit feit hebben moeten toegeven.

Ze waren zelfs noodgedwongen de distributeurs van de vitaminen toe te staan om deze informatie op de verpakking van deze producten te vermelden.


Gezondheidsclaims voor Vitamine C die door de EU zijn goedgekeurd:

 • draagt bij tot de instandhouding van de normale werking van het immuun-systeem tijdens en na zware lichamelijke inspanning 
 • draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

Vitamine D

De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van de vitamine D is 4.000 International Eenheid (afgekort IE).

Het dubbele en driedubbele hiervan (8.000-12.000 IE) kan men zonder enig probleem innemen.

Ik ben niet degene die beweert dat de vitamine D bijzonder efficiënt is bij de versterking van het immuunsysteem.

Een paar jaar geleden hebben 20 vooraanstaande Hongaarse artsen een wetenschappelijke publicatie geschreven, waarin ze met een zeer overtuigende wetenschappelijke bewijzen dit feit onmiskenbaar ondersteunden.

In dit wetenschappelijke artikel hebben de artsen onder meer beschreven dat wanneer elke mens een voldoende hoeveelheid vitamine D zou innemen, het aantal griepachtige infecties met 90% zou dalen. 

Dit is een bijzonder belangrijke informatie voor u, omdat het Corona virus slecht een eenvoudige en in feite niet al te gevaarlijke griepachtige ziekte veroorzaakt.

[Dit betekent uiteraard niet, dat het Corona virus niet dodelijk kan zijn voor in slechte toestand verkerende, zwaar zieke, verzwakte mensen.]

Indien u deze boven vermeldde wetenschappelijke publicatie met eigen ogen wilt zien, dan kunt u even op het internet surfen.

 

Maar u kunt er ook verder over lezen in mijn slechts 23 pagina’s tellende boekje met als titel: „Wat u moet weten over vitamine D?”.

Deze is zoals de eerder vermeldde publicaties te vinden op de website drlenkei.nl.

Dit kort boekje werd vooral op basis van deze wetenschappelijke publicatie geschreven.

De kern van
de zaak!

De kern van de zaak is als volgt:


Het gebruik van alleen deze twee vitaminen (Vitamine C en Vitamine D) kan er al in hoge mate toe bijdragen, dat we beschermd worden tegen een infectie.
Maar enkel en alleen als we het in de juiste hoeveelheid innemen.

Ik dacht dat het goed was u hier over te informeren.

Namelijk over wat we zeer snel ter bescherming van onze gezondheid kunnen doen.

Ik hoop dat ik hiermee heb kunnen helpen.

Dr. Gábor Lenkei