Wat is nodig voor de normale werking van uw immuniteit?

Wat is nodig voor de normale werking van uw immuniteit?
1 juni 2020 lenkeisupport

“In zijn natuurlijke staat kan het immuunsysteem elk micro-organisme dat de naam ziekteverwekker heeft meegekregen zeker de baas.”

Dokter Gábor Lenkei


Het Immuunsysteem

Het immuunsysteem of afweersysteem is het verdedigingssysteem van een organisme tegen ziekte.

De functie is zowel externe als interne ziekteverwekkers te bestrijden.

De Latijnse term immunis betekent vrijgesteld, verwijzend naar bescherming tegen indringers van buiten.

De term ‘immuunsysteem’ verwijst naar de immuunrespons in meercellige organismen, waarin een groot aantal cellen en moleculen samenwerken om indringers te weren.

Naast de bescherming tegen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten wordt het immuunsysteem ook ingezet om afvalstoffen of zieke lichaamscellen zoals kankercellen op te ruimen.


Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem

Gezondheidsclaims
bepaald door
Europese Commissie

Volgens de claimsverordening zijn alleen gezondheidsclaims* toegelaten die wetenschappelijk zijn onderbouwd en begrijpelijk zijn voor de consument.

De European Food Safety Authority (EFSA) adviseert over de wetenschappelijke onderbouwing die aan een gezondheidsclaim ten grondslag ligt.

De Europese Commissie beslist of een gezondheidsclaim goedgekeurd wordt.


* https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen/gezondheidsclaims-correct-gebruik

* Gezondheidsclaim: een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid.

* Organisme: een wezen dat organen heeft, levend wezen: een plant, een dier of een mens


Goedgekeurde
gezondheidsclaims

De EFSA heeft beslist dat voor de onderstaande voedingsstoffen  meer dan voldoende wetenschappelijk bewezen is dat zij bijdragen tot een normale werking van het immuunsysteem.

Of anders gezegd, deze voedingsstoffen dragen bij aan de bescherming tegen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten.

Een normale werking van het immuunsysteem door:

Zink

Zink draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem [bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

IJzer

IJzer draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem [bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

Koper

Koper draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem [bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

Seleen

Seleen draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem [bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem [bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem [bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem [bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de instandhouding van de normale werking van het immuunsysteem tijdens en na zware lichamelijke inspanning

Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

[bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem [bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

Folaat

Folaat draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

[bron: verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie]

Verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Europese Commissie


Samen krachtiger
dan apart!

De meeste vitaminen kunnen afzonderlijk ook een merkbare verbetering teweegbrengen.

Uiteraard alleen als we er voldoende van opnemen.

Maar!

Er is iets wat u moet weten!

De verschillende vitaminen bieden krachtige ondersteuning aan elkaars gunstige werking.

Samen zijn ze veel krachtiger dan apart.

De gunstige werking van vitaminen wordt bovendien ook ondersteund door mineralen (bv. calcium, magnesium enz.) en door de bijzondere mineralen die we spoorelementen noemen.

Omgekeerd geldt dat ook.

Vitaminen dragen er ook toe bij dat mineralen en spoorelementen in ons lichaam de best mogelijke invloed kunnen uitoefenen.

Samengevat:


Vitaminen, mineralen en spoorelementen kunnen we beschouwen als de leden van een GROOT GEZIN waarin elke ‘gezinslid’ het werk van de andere gezinsleden ondersteunt.


Maximaliseer
het gunstige effect

Deze wederzijdse samenwerking maakt het voor bepaalde vitaminen, mineralen en spoorelementen mogelijk om het van hen verwachte effect zo goed en intens mogelijk tot stand te brengen.

De samenwerking tussen deze stoffen mogen we dus beschouwen als teamwerk in de beste zin van het woord.


Het belang van deze samenwerking kunnen we ook als volgt formuleren:

Hoe meer vitaminen, mineralen en spoorelementen er tegelijkertijd in het ‘team’ spelen, hoe groter het gunstige effect waarop we mogen rekenen.


Het is bewezen dat we het beste resultaat kunnen verwachten als we tegelijkertijd minstens:

  • 15 soorten vitaminen
  • 8 tot 10 soorten mineralen
  • en vele spoorelementen nemen.

Een echt goed vitamineproduct bevat dus bovenop vitaminen ook mineralen en spoorelementen!

Kies een product waarin deze elementen allemaal aanwezig zijn!

Juiste hoeveelheden

Om de gunstige werking van vitaminen te ervaren, zijn welomschreven hoeveelheden noodzakelijk.

Met kleinere hoeveelheden is het eenvoudigweg niet mogelijk om verbeteringen te bewerkstelligen.

Opgelet!!!

Er zijn helaas heel veel waardeloze, ‘onbenullige’ vitamineproducten op de markt.

Men noemt ze multivitamines, maar daar zijn het eigenlijk maar zielige replica’s van.

De meeste van deze producten worden door medicijnenfabrikanten op de markt gebracht.

Bijvoorbeeld:


Bij vitamine B1 bijvoorbeeld heeft het geen zin om dagelijks minder dan 100 milligram te geven. De multivitamines van de farmaceutische industrie bevatten echter nog minder dan 5 milligram.

Mijn medewerkers horen mij daarover weleens het volgende zeggen: “Deze hoeveelheid is misschien net voldoende voor een onderontwikkelde mier.”


Het is vreemd dat een multivitamineproduct voor volwassenen minder dan 400 IE vitamine E zou bevatten. Dan doen we eigenlijk maar alsof we vitamine E hebben genomen. Een hoeveelheid die kleiner is dan 400 IE is gewoon niet in staat om echt een gunstig werking te bewerkstelligen.


Bij vitamine C heeft het niet veel zin om per dag minder dan 1.000 milligram, 1 gram dus, te geven.
U kunt met één blik de waarde van een multivitamineproduct inschatten.


Als bij het product de zogenaamde dagelijks aanbevolen hoeveelheid vervat zit in één tablet of capsule, dan weet u meteen dat u het product niet serieus hoeft te nemen.

Een dergelijk product gaat nooit een vergelijkbaar gunstig effect opleveren als de resultaten waarover u eerder las.

De dagelijkse dosis van een multivitamineproduct dat zijn naam waard is, zal nooit in minder dan vijf of zes tabletten passen.


Het derde belangrijke punt van informatie:

  • Neem een multivitamine die een voldoende grote hoeveelheid van de vitaminen, mineralen en spoorelementen bevat.
  • Als u een dergelijk product goed gebruikt, moet dat leiden tot uitstekende resultaten.

Zoek uit of er met de multivitamine die u wenst te nemen eerdere uitstekende resultaten zijn gerealiseerd!

En dan bedoel ik massa’s uitstekende resultaten!

Dokter Gábor Lenkei

* Uit het boekje ‘Vitaminen – De Belangrijkste Regel’ van dokter Gábor Lenkei