Welke houding heeft uw arts tegenover vitaminen?

Welke houding heeft uw arts tegenover vitaminen?
15 januari 2020 lenkeisupport

 

“Dokters en apothekers krijgen in hun opleiding geen informatie over de bestaande natuurlijke en doeltreffende methodes om onze
gezondheid te beschermen.”

Dr. Gábor Lenkei

 

 

“Als we de werking van vitaminen helemaal begrijpen en ze gepast gebruiken dan zullen we het menselijk lijden kunnen terugdringen tot op een niveau dat zelfs de meest grandioze geest zich nu nog niet kan voorstellen.”

Albert Szent-Györgyi
1939

Geen kennis over
vitaminen

Door de machtsovername bij de opleidingen geneeskunde was er in het curriculum ook geen plaats voor de wonderbaarlijke en veelbelovende ontdekkingen in verband met vitaminen.

Mensen in de medische sector leren tot op de dag van vandaag eigenlijk niets over vitaminen.

Ze leren niet hoe goed gebruik van vitaminen heel veel mensen zou kunnen helpen.

Dokters en apothekers krijgen in hun opleiding geen informatie over de bestaande natuurlijke en doeltreffende methodes om onze gezondheid te beschermen.

Ze leren niet over de mogelijkheden waarmee een groot deel van alle ziektes zou kunnen worden vermeden.

Alleen geloof
in medicijnen

Vanuit hun opleiding geloven velen van hen alleen maar in medicijnen.
 
Ze nemen natuurlijke methodes niet serieus of kijken er zelfs op neer.

De groep eigenaars en investeerders van de farmaceutische industrie (het woord maffia is hier niet overdreven) dacht waarschijnlijk dat ze zo voor eens en altijd komaf hadden gemaakt met de “concurrentie”.

Ik schreef eerder al dat het volgens mij geen overdrijving zou zijn om het woord maffia te gebruiken voor de groep investeerders en eigenaars die de farmaceutische industrie leiden.

Begrijp me niet verkeerd.

Hiermee bedoel ik niet dat medicijnen helemaal geen nut hebben.

Medicatie kan
nuttig zijn

Als medicijnen passen binnen de situatie en verantwoord en juist worden gebruikt kunnen ze hun nut bewijzen.

Dan kunnen ze zelfs levens redden.

Als ze verstandig en uitsluitend binnen het juiste kader worden gebruikt, kunnen medicijnen belangrijke en nuttige middelen zijn.

Het woord maffia betekent niet dat iedereen die in de farmaceutische industrie werkt, oneerlijk zou zijn.

Integendeel!

Ik ben ervan overtuigd dat de apothekers, onderzoekers, ingenieurs, assistenten en andere werknemers uit de sector grotendeels fatsoenlijke mensen met goede bedoelingen zijn.

Zij zijn “slechts” onderdeeltjes van een machine.

‘Concurrentie is
een zonde’

De investeerders en eigenaars die deze machine gebruiken voor gewetenloos winstbejag houden zich schuil op de achtergrond.

Met het woord maffia verwijs ik dus uitsluitend naar die kleine gewetenloze groep.

Het probleem is dat zij de slogan “concurrentie is een zonde” nog steeds in de praktijk brengen.

Zij proberen alles wat hun winst enigszins in gevaar zou kunnen brengen uit de weg te ruimen.

En daarvoor maken ze gebruik van middelen die wreed en gewelddadig, maar ook goed verscholen zijn.

Ik zou met hen absoluut geen probleem hebben als ze in een open en vrij kader de strijd zouden aangaan.

Als ze anderen gelijke kansen zouden bieden.

Ik weet dat ze zich dat niet kunnen veroorloven.

Mens zou veel
gezonder en
gelukkig zijn

Ik weet dat ze dan al snel een groot deel van hun omzet en winst kwijt zouden raken.

De mensheid zou veel gezonder en gelukkiger zijn, maar hun macht zou een gigantische deuk krijgen.

In mijn boek illustreer ik waarom volgens mij de benaming maffia op zijn plaats is.

Ik laat zien welke wapens ze inzetten in de oorlog tegen vitaminen.

Het zag ernaar uit dat met de controle over de opleiding geneeskunde de cirkel rond was.

Vitaminen hebben
stand gehouden

Maar nee, vitaminen en andere natuurlijke methodes verdwenen niet.

Evenwel stelden noch dokters, noch apothekers mensen vitaminen voor om hun gezondheid te behouden en te versterken.

De specialisten van de ‘gezondheidszorg’ ontmoedigden mensen zelfs om vitaminen op de juiste manier te gebruiken.

Dit was een gevolg van hun gebrekkige opleiding.

Maar toch verdwenen vitaminen niet.

Integendeel!
 
Ze wonnen steeds meer terrein, al ging dat misschien niet zo snel als je gezien hun echte belang zou verwachten.
Gábor Lenkei


Uit het boekje ‘Verslag ter plaatse over de oorlog tegen vitaminen’ van dr. Gábor Lenkei