Word wijzer om uw eigen gezondheid te kunnen verbeteren

Word wijzer om uw eigen gezondheid te kunnen verbeteren
26 december 2019 lenkeisupport

 

 

“Ik vind het betreurenswaardig,
dat mensen vandaag zo weinig weten over gezondheid”

Dr. Gábor Lenkei

 

 

 

 

 

Het dr. Lenkei-team
wenst u een
zalig kerstfeest

Men wil u
onkundig houden!

Voor sommige belangengroepen is het wezenlijk om u onkundig te houden van de factoren die bepalend zijn voor uw lichamelijke gezondheid.

Het is hen met veel moeite en inspanning gelukt om het onderwerp van gezondheid en ziekte een dermate ingewikkeld en complex aanzien te geven dat de gemiddelde mens denkt dat hij daar geen snars van kan begrijpen.

Gelukkig klopt dit niet.

U kunt u dit namelijk wel.

Het onderwerp is in wezen uiterst eenvoudig.

Als u er zich op toelegt, kunt u gemakkelijk en verbazingwekkend snel alle basiskennis vergaren die u nodig heeft om uw lichaam gezond te houden.

Dit boek [Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid] dekt alleen het deel dat betrekking heeft op de lichamelijke kant van gezondheid.

Dat is een eerste stap.

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, zegt men wel, en beter kan het niet gezegd worden.

Hoewel een gezond lichaam nog niet altijd op een gezonde geest duidt, kan een kapot lichaam wel degelijk een zware belasting voor iemands geest vormen.

Het lichaam is een gereedschap, een middel dat wij inzetten om onze doelen te bereiken.

Uit het boek “Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid” van Dr. Gábor Lenkei

Onwetendheid
is een val!

Vergeet niet!

Kennis geeft keuzevrijheid.

Onwetendheid is een val, een gevangenis.

Informeer u over hoe we in de verwrongen situatie zijn terechtgekomen waarin we elke ongunstige lichamelijke toestand zonder verder nadenken als een ziekte bestempelen.

Hoe het zover is gekomen dat we deze toestanden proberen recht te zetten met medische behandelingen die er niet bij passen.

In de nieuwe gezondheidscultuur die ik voor ogen heb zal het voor elke dokter al snel vanzelfsprekend zijn dat bij mensen die hulp nodig hebben eerst en vooral deze fundamentele voorwaarden moeten worden gegarandeerd en dat medische behandelingen pas echt zinnig en nuttig zijn nadat aan deze voorwaarden werd voldaan.

We weten meer
over onze auto

Kennis geeft keuzevrijheid.

Mensen die een auto hebben, weten heel goed dat ze een bepaalde hoeveelheid informatie nodig hebben over wat essentieel is om de auto normaal te laten werken.

Wat zijn de fundamentele voorwaarden voor een normale werking?

Dat is de sleutel, en dat is het allerbelangrijkste!

Als we in het geval van de auto niet voldoen aan deze fundamentele voorwaarden, kan dat zelfs een tragedie tot gevolg hebben.

Bijvoorbeeld als er niet voldoende remvloeistof zit in de remmen.

Als we een aantal levensbelangrijke voorwaarden niet naleven, kan het gebeuren dat de auto gewoon stopt, of zelfs niet start.

Het kan ook gebeuren dat de auto ernstige of zelfs onherroepelijke schade oploopt.

In plaats van een aangename activiteit kan autorijden problematisch, onaangenaam en zelfs levensgevaarlijk worden.

Maar gezondheid
is hoogste goed

Als ik mensen vraag wat zij het belangrijkst vinden in het leven, krijg ik vaak hetzelfde antwoord:

‘Gezondheid is het grootste goed!’

Daar ben ik het mee eens.

Maar hoe is het mogelijk dat we veel minder leren over de fundamentele voorwaarden voor een normale werking van ons eigen lichaam, dan over de werking van onze auto?

Onwetendheid is een val.

Misschien overdrijf ik zelfs niet als ik zeg dat onwetendheid een gevangenis is.

Onwetende mensen kan je alles wijsmaken.

Zij hebben geen keuzevrijheid!

Ze zijn de gevangenen van een gebrek aan kennis, en uiteraard ook van de mensen die misbruik maken van hun onwetendheid.

Als iedereen op de hoogte zou zijn van deze fundamentele informatie, dan zou het niet mogelijk zijn dat zoveel mensen overbodig medicijnen slikken, terwijl de echte oorzaak van hun probleem te vinden is in een watertekort of een tekort aan vitaminen en mineralen.

Onwetendheid maakt mensen vatbaar voor uitbuiting, kennis maakt hen juist vrij.

Tijd dus om die lacunes in onze kennis op te vullen.

Uit het boek “Toestanden die op ziekte lijken” van Dr. Gábor Lenkei

Verspreiding van
misverstanden

Waar mensen de kennis over vitaminen wordt ontnomen, kan een alarmerend bericht over het gevaar van een overdosis vitaminen zeker ook aanslaan.

In een minder gemanipuleerde maatschappij zou iedereen weten dat er in 27 Europese landen een risicoanalyse werd uitgevoerd.

Die analyse heeft aangetoond dat de kans dat we als mensen worden getroffen door de bliksem 26 keer groter  is dan dat we gezondheidsschade oplopen door een overdosis vitaminen.

Waar wil men mensen ook al weer tegen beschermen?

Er zijn nog een aantal misverstanden die via deze methode worden verspreid.

Het zou te veel plaats in beslag nemen om voor elk misverstand uit te leggen waarom het nergens op slaat.

Ik heb er een hele hoop reeds behandeld in mijn boek Censuur.

Er bestaat dus al een hele tijd een propagandacampagne tegen vitaminen, mooi afgestemd op Europa.

Het beoogde resultaat is hetzelfde als dat van achterbakse roddels.

Men wil mensen aanzetten tot terughoudendheid als het gaat om vitaminen.

Tegelijkertijd wordt uiteraard ook gewerkt aan de juridische beperking.

In het begin van de jaren zestig kregen ze de Wereldgezondheidsorganisatie op de knieën.

En ook de Europese Unie moest eraan geloven.

Uit het boek “Verslag ter plaatse over de oorlog tegen vitaminen” van Dr. Gábor Lenkei

Mensen die eigen
beslissingen nemen

De leden van mijn team geef ik het volgende mee:

Het belangrijkste is dat je mensen kennis in handen geeft!

Kennis leidt naar vitaminen, maar vitaminen leiden mensen niet noodzakelijk naar kennis.

Door vitaminen te nemen, zullen mensen nog niet automatisch ook beter geïnformeerd worden.

De vitaminen op zich zijn niet genoeg om mensen echt te helpen.

Misschien ervaren mensen de wonderlijke effecten van vitaminen.

Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook zullen begrijpen wat er rondom die vitaminen gebeurt.

Als mensen alleen vitaminen krijgen, zullen ze misschien nooit beseffen dat ze middenin een stille, goed verborgen oorlog tegen gezondheid en vitaminen zijn terechtgekomen.

Zonder voldoende informatie zullen mensen het volledige beeld niet te zien krijgen.

Ze zullen de puzzelstukjes niet in elkaar kunnen passen.

Als wij hen niet helpen om de waarheid in te zien, worden zij met handen en voeten gebonden en hebben ze dat pas door wanneer er geen ontkomen meer aan is.

Ik zeg keer op keer tegen mijn team:

Jullie zijn in de eerste plaats vrijheidsstrijders en de grondleggers van een betere, menswaardigere Nieuwe Gezondheidscultuur.

Ons belangrijkste doel is dat we mensen de ogen kunnen openen.

Het resultaat van ons werk: veel bewuste mensen.

Mensen die beseffen wat er rondom hen gebeurt.

Mensen die in staat zijn dankzij hun eigen beslissingen een gezonder, menswaardiger leven te leiden.

Veel succes!

Het is mijn bedoeling om mensen die snakken naar kennis te helpen op hun weg naar een bevredigend, gelukkiger leven.

Als u deze weg inslaat, staat u een opwindend en vruchtbaar avontuur te wachten.

Ik wens u veel succes.

Met vriendelijke groeten,
Gábor Lenke

Uit het boek: ‘Toestanden die op ziekte lijken’ van dr. Gábor Lenkei