Zijn sommige onderwerpen-te gevaarlijk om over te schrijven?

Zijn sommige onderwerpen-te gevaarlijk om over te schrijven?
4 november 2019 lenkeisupport

“Ik liet een van mijn vrienden het manuscript van mijn boek ‘Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid’ zien.

Hij waarschuwde me voor dit hoofdstuk.

Als ik het er niet uit zou halen, zou ik verliezen.

Ik heb dit hoofdstuk erin gehouden.

Als we de strijd winnen, zal het niet te danken zijn aan individuen die op deze manier denken.

Dat zijn niet degenen die de wereld tot een betere plek maken.

Een andere vriend zei dat ik beter een kogelvrij vest kon dragen.

Dag en nacht.

Mijn mond houden en de feiten oppoetsen is veel gevaarlijker, volgens mij.”

Dr. Gábor Lenkei

De waarheid is niet
te behappen

Ik liet een van mijn vrienden het manuscript van mijn boek ‘Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid’ zien.

Hij waarschuwde me voor dit hoofdstuk.

Als ik het er niet uit zou halen, zou ik verliezen.

Ik vroeg hem wat ik zou verliezen, en toen kwam hij met de volgende uitspraken:

  • Onze wereld is doorspekt van politiek. Als de lezer bij dit hoofdstuk aankomt, slaat hij het boek misschien wel dicht met een welgemeend: Bedankt, maar met de politiek heb ik het gehad!
  • De lezer die doorleest, zal zijn ogen niet willen geloven, omdat de waarheid gewoon niet te behappen is. Het argument dat hij te berde zal brengen is dat het gewoonweg ondenkbaar is dat de morele kanker zich tot een dergelijk verbijsterend niveau een weg door het lichaam van de mensheid heeft weten te banen.
  • Ook de voorzichtige politicus zal op dit punt afhaken. Een dergelijke waarheid, onomwonden uitgesproken, kan zijn gevoel voor diplomatie aantasten.

Kogelvrij vest

Ik heb dit hoofdstuk erin gehouden.

Als we de strijd winnen, zal het niet te danken zijn aan individuen die op deze manier denken.

Dat zijn niet degenen die de wereld tot een betere plek maken.

Een andere vriend zei dat ik beter een kogelvrij vest kon dragen.

Dag en nacht.

Mijn mond houden en de feiten oppoetsen is veel gevaarlijker, volgens mij.

Onmogelijk
voor dokter
om werk te doen

“Schoenmaker, blijf bij je leest” – zo luidt de oude zegswijze.

Iedereen vindt dat dokters moeten genezen en zakenmannen zaken moeten doen.

De politie moet boeven vangen en uitvinders moeten nieuwe dingen uitvinden, zoals energiezuinige technieken en auto’s die op water lopen.

En politici moeten zich inzetten voor het welzijn van hun land.

Maar wat als een onbekende macht je het onmogelijk maakt je werk te doen?

Verboden
ontdekkingen

György Egely is de auteur van een fascinerend werk:

Forbidden Inventions.

 

Foto van de website: https://egelywheel.net/george-egely/

Hieronder vindt u een fragment van de inleiding.

“Waarom moeten we aandacht besteden aan verboden ontdekkingen?

En bestaan die ontdekkingen überhaupt?

Tegen de tijd dat u dit boek gelezen heeft, bent u ervan overtuigd.

Er bestaan verboden gebieden en verboden uitvindingen die mogelijkerwijs veel waardevoller zijn dan de officieel goedgekeurde alternatieven.

Sommige technische onderzoeksgebieden worden niet betreden of mogen niet betreden worden.

Heel veel uitvindingen bevinden zich achter slot en grendel.

Ze worden nooit gefabriceerd of in productie genomen, omdat dit de belangen van een individu of groep ernstig zou kunnen schaden.

Twee belangrijke gebieden – farmacie en energetica – staan bekend om hun verboden geheime uitvindingen.

De farmaceutische industrie beschikt over medicijnen en geneesmiddelen die veel werkzamer zijn dan de dure medicaties en behandelingen die vandaag de dag op de markt verkrijgbaar zijn, maar die achtergehouden worden.

De kankerindustrie is vermaard om zijn ultraconservatieve* benadering, waarbij kanker behandeld wordt met chemotherapie en gevaarlijk gif, zoals cytostatica*, die zelf kankerverwekkend zijn.

Soms horen wij van medicijnen die chronische aandoeningen zoals maagzweren en bloedarmoede genezen.

Dergelijke werkzame medicijnen op de markt brengen is niet in het belang van de farmaceutische industrie.

Ons leven zou zonder medicijnen ongetwijfeld veel zwaarder zijn en het merendeel van de artsen en onderzoekers in de farmaceutische industrie zijn fatsoenlijke, toegewijde vakmensen die prachtig werk verrichten.

Helaas, zoals zo vaak het geval is in grote organisaties waar het om het grote geld draait, is er een klein deel producten dat uit de hand loopt.

Hoewel er bij deze foute producten er hopelijk sprake is van een minderheid ten opzichte van een meerderheid aan werkelijke, nuttige medicijnen, is dat in het geval van de energetica een ander verhaal.

Hier vind je alleen maar oplichterij.

Alle uitvindingen waarmee je werkelijk het energieprobleem kunt oplossen, worden in de ban gedaan.”

 

Ultraconservatief: wanneer men zich met man en macht aan een traditie vastklampt.
Cytostatica: (cyto = cel, statica = tot stilstand brengende of belemmerende zaken). De term verwijst naar stoffen die de voortplanting van cellen tegengaan. Ze worden ingezet om de vermenigvuldiging van tumorcellen tegen te gaan en ze te vernietigen. Eén van de voornaamste problemen met deze stoffen is dat zij geen onderscheid maken tussen gezonde cellen en kankercellen. Ook gezonde cellen planten zich voort, en dit is noodzakelijk voor de continue vernieuwing van het lichaam. Cytostatica vernietigen en interfereren met de vermenigvuldiging van gezonde cellen en hebben dus gevaarlijke bijwerkingen, zoals anemie, haarverlies, leverbeschadiging, beschadiging van nieren en huid.

Wanneer György Egely mijn boek leest, zal hij zijn gematigde mening over de farmaceutische industrie wellicht herzien.

Enkele raadselachtige kwesties blijven onverklaard.

Meer dan enkele, eigenlijk…

Waarom worden de ontdekkingen en aanbevelingen van Albert Szent-Györgyi genegeerd? 

Waarom wordt er in de geneeskunde geen gebruik gemaakt van de ontdekkingen van de geniale wetenschapper János Selye, die bewees dat alle aandoeningen één gemeenschappelijke oorzaak hebben?

Dit gegeven alleen al zou een revolutie moeten ontketenen op het gebied van de geneeskunde!

Ik wilde helemaal niet weg uit de medische wetenschap.

Ik ben er weggegaan omdat ik te weinig antwoorden kreeg en de waarheid wilde achterhalen.

Ik wilde niet die kant op die ik mijzelf zag opgaan.

En als er eenvoudigere, minder gevaarlijke antwoorden op mijn vragen hadden bestaan, had ik die met open armen ontvangen.

Lees verder in mijn boek:

Hoofdstuk 8: Je kunt altijd nog de andere kant opkijken


Gábor Lenkei

Uit het boek ‘Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezodheid’ van dr. Gábor Lenkei